Ga direct naar inhoud
Nieuws

Column stadsboswachter Maurice: In mei leggen alle vogels een ei…

17 april 2019 | Natascha Hokke

Stadsboswachter Maurice Kruk werkt aan de Noordrand van Rotterdam, op het Rotterdams platteland en bij Melkschuur Zuidpolder. Samen met de vrijwilligers van Natuurmonumenten onderhoudt hij hier de oer-Hollandse poldernatuur. Of laat hij natuurliefhebbers tijdens een wandeling vanaf Rotterdam CS zien dat natuur overal is, ook in de stad!

Boswachter Maurice in de Zuidpolder

In mei leggen alle vogels een ei…

‘In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet, want die leggen in de meimaand niet’, aldus een oud-Hollands gezegde. Maar eigenlijk klopt er weinig van. Veel vogelsoorten leggen buiten de meimaand. Neem bijvoorbeeld de aalscholver. Het broedseizoen van deze kolonievogel, aanwezig in de Ackerdijkse Plassen, kan al in december of januari van start gaan. De bosuil is eveneens een ‘vroege vogel’, want ze kan al vroeg in het jaar (februari of maart) beginnen met nestelen. De kwartelkoning is juist weer een laat broedende vogel, tot in augustus.

De griet is beter bekend als de grutto, de koning(in) van de weidevogels. Onze nationale vogel legt haar eieren grotendeels in april, maar zeker ook nog wel in mei. Doorgaans vier stuks, gelegd in een klein kuiltje op de grond, bij voorkeur in een polletje gras. Als de vogel op het nest zit, trekt zij (mannetjes broeden sporadisch) het lange gras over zich heen. Ook als er geen oudervogel op het nest zit, valt het nauwelijks op. De broedduur bedraagt 22-24 dagen. Net uit het ei gekropen jongen lopen meteen uit het nest. Ze worden daarom nestvlieders genoemd, in tegenstelling tot de nestblijvers, die nog een tijdje in het nest verblijven en worden gevoed. Gruttojongen moeten daarentegen meteen zelf hun kostje bij elkaar scharrelen. Vooral grotere insecten staan op het menu. De jongen kunnen na zo'n 24-27 dagen vliegen. De familie blijft dan nog zo'n 5-14 dagen bij elkaar. Late maaidata (vanaf omstreeks half juni) en kruidenrijke weilanden zijn een vereiste om jonge grutto’s kans te geven te overleven. In de weidevogelreservaten van Natuurmonumenten zoals in Polder Noord-Kethel wordt daarom relatief laat gemaaid en weinig tot geen mest gebruikt zodat kruiden kunnen groeien.

Tenslotte dan de koekoek. Die legt zoals bekend zijn eieren bij andere vogelsoorten in het nest. En die broeden vooral in… mei!

Meer stadsboswachter Maurice?

Voor een dagelijks kijkje achter de schermen, prachtige foto's of het laatste nieuws kun je boswachter Maurice volgen op Twitter!

Of kijk hier voor de eerdere columns van stadsboswachter Maurice >>

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter