Ga direct naar inhoud
Nieuws

Column stadsboswachter Maurice Kruk: Kalenderbeheer

05 oktober 2023 | Juriaan van Leeuwen

Stadsboswachter Maurice Kruk werkt aan de Noordrand van Rotterdam, op het Rotterdams platteland en bij Melkschuur Zuidpolder. Samen met de vrijwilligers van Natuurmonumenten onderhoudt hij hier de oer-Hollandse poldernatuur. Of laat hij natuurliefhebbers tijdens een wandeling vanaf Rotterdam CS zien dat natuur overal is, ook in de stad!

Boswachter Maurice Kruk

Kalenderbeheer

Door nieuwe regels omtrent uitspoeling van stikstof moeten Nederlandse aardappeltelers hun aardappelen voor 1 oktober oogsten. Om daarna een zogenaamd ‘vanggewas’ in te zaaien dat de stikstof uit de bodem opneemt. Alleen: voor de genoemde datum blijken de aardappels nog niet volgroeid te zijn. Boeren protesteren daarom tegen dit soort van ‘kalenderlandbouw’. Immers de natuur werkt niet volgens zo’n strakke kalender.

Ook in het natuurbeheer wordt nog wel eens de kalender gehanteerd. In de gedragscode natuurbeheer (2016-2021) zijn diverse kalenders opgenomen die aangeven wanneer er wel, niet of onder voorwaarden beheermaatregelen kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld 15 maart als einddatum voor het omzagen en afzetten van houtige gewassen. En bijvoorbeeld 15 juni als einddatum van de kwetsbare periode bij beheer weidevogelgrasland. Er zijn echter genoeg vogelsoorten die al (veel) eerder starten met broeden, zoals bosuilen en aalscholvers. En na 15 juni kunnen er in graslanden nog nesten en jongen van weidevogels aanwezig zijn.

Het kan echter ook zijn dat er in mei helemaal geen broedende vogels of jongen aanwezig zijn, en er in dat opzicht dus wel gemaaid zou kunnen worden. Het is, kortom, ook in het natuurbeheer niet alleen een kwestie van op de kalender kijken, maar tevens zaak om natuur te inventariseren.

Daarnaast helpt het om gespreid in ruimte en tijd te werken. Buitenstaanders willen echter nog wel eens krachtig ageren tegen beheerwerkzaamheden en hanteren dan de kalender om hun commentaar kracht bij te zetten. Het ligt dus echter genuanceerder. Boswachters zouden daarom een informerende vraag naar het hoe en waarom van de werkzaamheden op dat moment meer op prijs stellen dan meteen geconfronteerd te worden met een zeer negatief oordeel. Zij werken immers met kennis van zaken en met hart en ziel voor de natuur.

En al heeft elk beheerwerk naast de beoogde positieve ook altijd zekere negatieve effecten, er mag op worden vertrouwd dat boswachters er niet op uit zijn om natuur te vernietigen.

Meer stadsboswachter Maurice?

Voor een dagelijks kijkje achter de schermen, prachtige foto's of het laatste nieuws kun je boswachter Maurice volgen op Twitter!

Of kijk hier voor de eerdere columns van stadsboswachter Maurice >>

Juriaan
Juriaan van Leeuwen

Boswachter