Ga direct naar inhoud
Nieuws

Column stadsboswachter Maurice Kruk: Maaitijd

23 augustus 2023 | Natascha Hokke

Stadsboswachter Maurice Kruk werkt aan de Noordrand van Rotterdam, op het Rotterdams platteland en bij Melkschuur Zuidpolder. Samen met de vrijwilligers van Natuurmonumenten onderhoudt hij hier de oer-Hollandse poldernatuur. Of laat hij natuurliefhebbers tijdens een wandeling vanaf Rotterdam CS zien dat natuur overal is, ook in de stad!

Boswachter Maurice Kruk voor Melkschuur Zuidpolder

Maaitijd

Na een neerslagrijke zomerperiode zijn de graslanden in de Noordrand Rotterdam gemaaid. Direct komt er via de gemeente een klacht binnen: “Er staan heel veel bloemen en er zitten heel veel vlinders, maar nu is het allemaal plat gemaaid, bah”.

Het is altijd fijn dat mensen zich betrokken weten bij vlinders. Mensen mogen er echter op vertrouwen dat een natuurbeschermingsorganisatie rekening houdt met aanwezige natuurwaarden. Het zou toch vreemd zijn als natuurbeheer de oorzaak is van de achteruitgang in de vlinderstand? Die wordt dan ook toegeschreven aan de intensivering van de landbouw (denk aan vermesting, gifgebruik, ontwatering, eenvormigheid).

De graslanden in de Noordrand Rotterdam zijn grotendeels verpacht aan agrariërs. Zij mogen het land tegen bepaalde randvoorwaarden gebruiken. O.a. bemesting en bestrijdingsmiddelen mogen niet worden toegepast. Wel wordt er een overgangsbeheer gevoerd. Door te maaien worden voedingstoffen afgevoerd die door de vegetatie zijn opgenomen. Op een voedselarmere bodem groeien grassen namelijk minder snel, en komt er meer ruimte/licht voor kruiden en bloemen. Naarmate de voedselrijkdom afneemt zal het maaitijdstip steeds wat later in de tijd gaan vallen. Het aantal maaibeurten zal afnemen tot maximaal ca. 2 x per jaar.

Maaien is nodig om een grazige vegetatie in stand te houden. Anders verruigt de vegetatie. Er zullen dan maar een beperkt aantal soorten overblijven. Op den duur zal struweel en bos ontstaan. Laat maaien, totdat echt alles is uitgebloeid, heeft eveneens een verruigend effect. De bloemen staan er dus dankzij het maaien.

Maaien is niet direct dodelijk voor vlinders,. Die kunnen immers wegvliegen. Indirect mogelijk wel, door tijdelijk verlies van voedselbronnen. Voor eieren, poppen en rupsen is maaien funest. Op een (gedeeltelijk) verlies zijn vlinders echter berekend. Er worden namelijk enorm veel eieren gelegd. Als er echter op zeer grote schaal én op hetzelfde moment wordt gemaaid, kan dit schadelijk zijn voor de populatie als geheel.

Het natuurbeheer is er daarom op gericht dat niet alles op hetzelfde moment wordt gemaaid, maar gespreid. Daardoor blijven bloemen beschikbaar als voedselbron voor volwassen vlinders, en wordt een deel van de eieren, poppen en/of rupsen gespaard. Ook laten we altijd delen vegetatie geheel ongemaaid de winter ingaan zodat daar eieren en poppen in kunnen overwinteren

Meer stadsboswachter Maurice?

Voor een dagelijks kijkje achter de schermen, prachtige foto's of het laatste nieuws kun je boswachter Maurice volgen op Twitter!

Of kijk hier voor de eerdere columns van stadsboswachter Maurice >>

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter