Ga direct naar inhoud
Nieuws

Column stadsboswachter Maurice Kruk: Verbinding

31 augustus 2022 | Natascha Hokke

Stadsboswachter Maurice Kruk werkt aan de Noordrand van Rotterdam, op het Rotterdams platteland en bij Melkschuur Zuidpolder. Samen met de vrijwilligers van Natuurmonumenten onderhoudt hij hier de oer-Hollandse poldernatuur. Of laat hij natuurliefhebbers tijdens een wandeling vanaf Rotterdam CS zien dat natuur overal is, ook in de stad!

Boswachter Maurice Kruk

Verbinding

Afgelopen zomervakantie was ik in het noorden van Europa. Hoewel het lijkt dat de natuur daar heel wat minder gerept is dan in Nederland, denk aan de berggebieden en de fjorden, blijkt ook daar de mens wel degelijk al eeuwenlang het landschap en de natuur te hebben beïnvloed. Zo waren er op diverse plaatsen hoger in de bergen in het Noorse fjordengebied nog resten te vinden van oude boerderijen. Op de grote, open en droge kalksteengraslanden op het eiland Öland (Zweden), die er heel natuurlijk uitzien, blijkt dat deze al sinds de prehistorie worden begraasd met huisdieren zoals runderen en schapen. Plantensoorten, waaronder vele unieke en zeldzame, o.a. 30 soorten orchideeën, hebben zich daar op ingesteld. Op de graslanden broeden ook welbekende soorten als de kievit, grutto en wulp. Ook de grauwe kiekendief was er te zien. Al met al lijkt het er op dat de mens hier verrijkend heeft gewerkt voor de biodiversiteit.

Het was een herbeleving van de lente: de natuur loopt in het noorden 1-2 maanden achter op die in Nederland, zeker hoger in de bergen. Terwijl in Nederland bijvoorbeeld de meidoorns, wilgen en dotterbloemen al weer enige tijd waren uitgebloeid, stonden ze daar nog in volle bloeipracht. Ook leuk was dat daar vogels volop aan het broeden waren die wij in Nederland in de winter en het voorjaar langs zien komen op de doortrek. Denk aan soorten als kneu, sijs, goudplevier, tapuit en kramsvogel. Het zou dus zo maar eens kunnen dat de vogels die daar aanwezig waren ook op doortrek waren geweest in de Noordrand van Rotterdam. Het doet je ook realiseren dat zo’n relatief klein stukje natuur in de omgeving van Rotterdam direct verbonden is met andere plekken in de wereld, namelijk de winterkwartieren in het zuiden en de broedplekken in het noorden. En dus niet alleen voor onze eigen inheemse soorten van belang is, maar ook voor deze trekvogels een belangrijke schakel in de trekroutes is. Hoe gaaf is dat!

Meer stadsboswachter Maurice?

Voor een dagelijks kijkje achter de schermen, prachtige foto's of het laatste nieuws kun je boswachter Maurice volgen op Twitter!

Of kijk hier voor de eerdere columns van stadsboswachter Maurice >>

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter