Ga direct naar inhoud
Nieuws

Column stadsboswachter Maurice: Problemen & uitdagingen

10 februari 2019 | Natascha Hokke

Samen met vrijwilligers onderhoudt hij hier de oer-Hollandse poldernatuur. Of laat hij natuurliefhebbers tijdens een wandeling vanaf Rotterdam CS zien dat natuur overal is, ook in de stad! De column van boswachter Maurice Kruk verschijnt maandelijks in De Heraut, bijlage Goed Wonen.

Boswachter Maurice in de Zuidpolder

Problemen & uitdagingen

Het nieuwe jaar is begonnen; tijd voor goede voornemens, ruimte voor nieuwe kansen. Maar ook de nodige problemen en uitdagingen zullen de revue weer gaan passeren. Maar wat is nu eigenlijk een probleem? Wij ervaren iets als een probleem als er een verschil is tussen de gewenste en de feitelijke situatie. Veelal zijn we dan geneigd de feitelijke situatie proberen te veranderen. Als we een kruiden- en faunarijk grasland nastreven en de feitelijke situatie is voedselrijk en soortenarm, gaan we als natuurbeheerder aan de slag om tot het gewenste doel te komen. Daarbij is geduld nodig, want het duurt jaren voordat resultaat is bereikt. Als we ergens de weidevogelstand willen bevorderen, maar er zijn vossen, kan het betekenen dat vrijwilligers jarenlang tijdens het broedseizoen kilometers schapennetten onder spanning neerzetten en wekelijks controleren (en na afloop weer opruimen). In zo’n geval kun je ook zeggen dat je op die plek niet een weidevogeldoelstelling moet hebben. En dat die weidevogels dan maar op een meer geschikte plaats moeten gaan zitten. Niet proberen dus de feitelijke situatie te veranderen, maar de gewenste situatie bijstellen. Of is dat dan ‘een gebrek aan ambitie en doorzettingsvermogen’, zoals een oud-collega mij eens verweet toen ik zei ergens geen energie meer in te willen stoppen. Misschien had ze gelijk, ik bewonder nog altijd haar eindeloze geestdrift en enthousiasme om de wereld een stukje leefbaarder te maken. Zonder ambitie en doorzettingsvermogen zou de Noordrand Rotterdam nooit natuurgebied zijn geworden. Niet opgeven kán zeer lonend zijn. Maar ook heel frustrerend. Soms kun je je namelijk afvragen hoeveel zin het heeft om te blijven proberen de feiten naar je hand te zetten. Als je een kaal eilandje wilt voor bepaalde grondbroeders, maar er groeit riet op dat je vanwege het broedseizoen pas aan het eind van de zomer kunt maaien (waardoor het riet niet echt verdwijnt), moet je daar dan mee door blijven gaan? Of concluderen dat het een hopeloos achterhoedegevecht is? Over dit soort vragen is natuurlijk al eens eerder nagedacht. Niet voor niets luidt de wijsheid: je moet veranderen wat je niet kan accepteren, en accepteren wat je niet kan veranderen. En de wijsheid krijgen om het onderscheid te maken.

Meer stadsboswachter Maurice?

Voor een dagelijks kijkje achter de schermen, prachtige foto's of het laatste nieuws kun je boswachter Maurice volgen op Twitter!

Of kijk hier voor de eerdere columns van stadsboswachter Maurice >>

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter