Fietsen

Weidevogelroute op het Rotterdams platteland

Fietsen

Weidevogelroute op het Rotterdams platteland

Welkom op het Rotterdams platteland. Je zou het misschien niet verwachten, maar de havenstand heeft haar eigen weidse polderland! Vanaf metrohalte Rodenrijs fiets je zo de polders in. Een groot deel van deze boerengraslanden worden beheerd door de boswachters van Natuurmonumenten. In deze omgeving werken we samen met lokale boeren om te zorgen dat zeldzame, oer-Hollandse weidevogels weer een toekomst hebben.

Fiets de route met audio!

Ben jij benieuwd hoe zo'n grutto nu eigenlijk klinkt? Of op welk geluid je moet letten als je de kievit wilt spotten? Of vind je het gewoon fijn om de route te fietsen met de teksten gesproken op de achtergrond? Download de gratis route app van Natuurmonumenten en download hier de weidevogelroute met audio. 

Praktische informatie

Deze route is 26 km en gaat over openbare wegen.

Kom je uit een ander deel van het land? Je kunt een OV-fiets bij Rotterdam CS huren. Fiets van daaruit naar het startpunt of reis met de fiets (buiten spitstijden) in de metro naar Rodenrijs.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

De route

 Startpunt

1Polderbloemen en -vogels

Het eerste stuk van de fietstocht gaat dwars door de Zuidpolder over het Polderpad. Tot 2016 was dit nog gewone landbouwgrond. Nu de boswachters van Natuurmonumenten dit gebied beheren, komen er steeds meer bloemen, vogels en vlinders in de wei. En let goed op de natuurvriendelijke sloten die gegraven zijn. In deze oevers kun je vaak de prachtigste bloemen en vogels zien.

Melkschuur Zuidpolder
Polderbloemen en -vogels
Putter op een distel
Polderbloemen en -vogels
Polderpad door de Zuidpolder op het Rotterdams platteland
Polderbloemen en -vogels

2Belevenisboerderij Schieveen

Is de schapenboerderij open? Kom gerust binnen. Hier werkt Natuurmonumenten samen met stadsherders Martin en Petra. Je ontdekt hier het boerenleven! Knuffel met boerderijdieren, ontdek bloemen en planten in de moestuin of ravot in Speelnatuur van OERRR. Laad even op voor je weer verder fietst en drink rustig een kopje koffie of thee op het terras. De lokale Schieveense kruidkoek van boerin Petra is een echte aanrader!

De Belevenisboerderij ligt in Polder Schieveen. Samen met de gemeente Rotterdam en lokale boeren als Martin en Petra beheren onze boswachters de grootste open polder van Rotterdam. Belangrijk om te weten is dat er in deze polder een groot bedrijventerrein gepland was. Vanwege de crisis is dat voorlopig niet doorgegaan en dankzij Natuurmonumenten is er juist ruimte voor weidevogels ontstaan!

Speelnatuur van OERRR bij Belevenisboerderij Schieveen
Belevenisboerderij Schieveen
Bloementuin bij Belevenisboerderij Schieveen
Belevenisboerderij Schieveen
Belevenisboerderij Schieveen
Belevenisboerderij Schieveen

3Contrast

Grutto-grutto. 

Hoor je dit geluid? Dan heb je onze nationale vogel gehoord, de grutto. Gemakkelijk te herkennen toch? Hij roept zijn eigen naam en broedt hier in Polder Schieveen. 

Vanaf hier heb je misschien wel het mooiste uitzicht op de Rotterdamse polders én de skyline van de stad. Het contrast tussen stad en natuur, steen en groen, is nergens zo goed te beleven als hier. Boer en boswachter werken hier samen om weidevogels een toekomst te geven. Het gaat namelijk erg slecht met de weidevogels. Door de intensivering van onze landbouw daalt het aantal grutto’s, kieviten en tureluurs rap in Nederland. En als je weet dat ruim 90% van de grutto’s in Nederland broedt, begrijp je dat bescherming hard nodig is om de soort te behouden. 

In Schieveen werken onze boswachters met de voorlopers onder de boeren om de boerenlandvogels weer een plekje te geven. Zo maaien ze bijvoorbeeld niet het gras voor 15 juni. Wanneer de kuikens in het voorjaar uit het ei zijn gekropen, hebben ze alle tijd om te leren vliegen. Als de boer met de trekker het gras maait na half juni, hebben de jonge grutto’s, kieviten en tureluurs de kans om weg te vliegen.

Neem je nog even een foto van het uitzicht voor je weer verder fietst?

grutto
Contrast
Polder Schieveen
Contrast
Grutto tussen wilde bloemen
Contrast

4Uitzichtpunt Polder Noord-Kethel

Nu je over de Schie bent gefietst, heb je de stad echt achter je gelaten. Je bent in de gemeente Midden-Delfland aangekomen. Hier zie je de volgende weidevogelpolder, Polder Noord-Kethel. Begin deze eeuw was deze polder gewoon modern boerenland. De weidevogels waren grotendeels verdwenen. Inmiddels is 173 hectare weiland in eigendom en beheer bij Natuurmonumenten. De boswachters werken hier om weidevogels weer een plek te geven. Zo is de waterstand in natuurgraslanden in het broedseizoen hoger dan elders. In de drassige grond vinden de grutto en de tureluur met hun lange snavels makkelijker hun voedsel. Zij zoeken naar kleine diertjes en wormen die in de bodem zitten. 

Doordat het water in het broedseizoen hoger staat, groeit het gras langzamer. Kuikens kunnen zich hierdoor makkelijker door het grasland verplaatsen. Hoog gras kan verstikkend werken voor die kleine kuikens. Maar dat is hier dus niet het geval!

Polder Noord Kethel
Uitzichtpunt Polder Noord-Kethel

5Landschap als cultureel erfgoed

Stap hier van je fiets en bezoek de twee bankjes. Naast natuur, beschermen onze boswachters ook cultureel erfgoed. Vaak zijn dat gebouwen, maar in dit geval zijn dat het landschap en verborgen landschappelijke elementen zoals terpen en slotenpatronen. De informatiepanelen vertellen je er alles over.

Polder Noord-Kethel
Landschap als cultureel erfgoed

6Samen met boeren voor de weidevogels

Even verderop, vlak bij de Vlaardingse Vlietlanden, ligt de Commandeurspolder. De achterste hoek (23 ha) van de Commandeurspolder is aangewezen als een ‘weidevogelkerngebied’: een landbouwgebied waar de weidevogels voorop staan. Dit betekent drassige greppels en flauwe oevers, kruidenrijk gras waar insecten op afkomen en een brede grenssloot, om honden en katten buiten de deur te houden die de broedende vogels kunnen verstoren. 

Het weidevogelkerngebied wordt beheerd samen met boeren uit Midden-Delfland en is één van de projecten van het Weidevogelpact, het samenwerkingsverband met groene partijen uit Midden-Delfland. Dit pact heeft als doel de weidevogelstand in Midden-Delfland op peil te houden en het broed- en foerageergebied te verbeteren.

Tureluur
Samen met boeren voor de weidevogels
Boer Arie van den Berg in Midden-Delfland
Samen met boeren voor de weidevogels
Kievit
Samen met boeren voor de weidevogels

7Goed voor insecten en weidevogelkuikens

Nog een afspraak tussen de boeren en boswachters: in de graslanden gebruiken we geen kunstmest. Hierdoor wordt de bodem voedselarmer. En dat is goed nieuws voor bijzondere plant- en bloemsoorten. Op voedselrijke stukken grond bloeien vaak maar enkele, algemene soorten. Na een paar jaar zie je dat het aantal bloemen en kruiden in het grasland groeit. Op de bloemen komen dan weer insecten af. Weidevogelkuikens rennen van bloem naar bloem om de beestjes op te peuzelen. Het mag voor zich spreken dat we hier ook geen gif spuiten.

Na het broedseizoen gaat het waterpeil trouwens gewoon weer omlaag. Zo wordt de grond droger waardoor de boer het land met zijn trekker op kan. Het is namelijk belangrijk dat de graslanden gemaaid worden. Dit is goed voor de boer, hij kan het gras opslaan zodat zijn koeien in de winter ook te eten hebben. En door het afvoeren van het gras, wordt de grond weer wat voedselarmer, zodat er steeds meer bloemen en kruiden verschijnen in het landschap. Goed voor insecten en weidevogelkuikens!

Grutto met kuikens
Goed voor insecten en weidevogelkuikens
Tureluur
Goed voor insecten en weidevogelkuikens
Kievit kuikens
Goed voor insecten en weidevogelkuikens

8Ingezakt

Is het je al opgevallen hoe ontzettend laag Polder Noord-Kethel ligt? Veel lager dan de Schie! In kletsnat grasland groeit niet veel. En daarom doen boeren al eeuwen hun best om het water in hun landerijen af te voeren. Alleen, als het land uitdroogt, klinkt de veenbodem in. En dat zorgt er dus voor dat het land steeds iets verder en verder ‘inzakt’. Als je dat maar eeuwen doet, zakt het land zo ver weg, zoals je hier kunt zien. 

Omdat onze boswachters en boeren geen kunstmest en gif meer gebruiken, het waterpeil omhoog gaat en we niet maaien voor 15 juni, gaat het goed met de weidevogels in Polder Noord-Kethel. De weidevogelstand is weer terug op het niveau van veertig jaar geleden. En daar zijn de kieviten én boswachters erg blij mee!

Polder Noord-Kethel
Ingezakt

9Vogelparadijs in de Randstad

De eerste van de drie tussenstops bij de Ackerdijkse Plassen, een bijzonder vogelparadijs middenin de Randstad. Zet je fiets even op slot en wandel heel stil naar het kijkscherm. Hier sta je midden in onze aalscholverkolonie. Kijk goed in de bomen en tel hoeveel nesten je ziet. Vanaf eind december zoeken de aalscholvers een plekje in de bomen om hun nest te bouwen. Zoals je kunt zien, zijn de nesten onderin de bomen flink onder gescheten door de bovenburen. Dus je zult begrijpen: hoe hoger je in de boom zit, hoe beter. Tijdens een zachte winter zitten de aalscholvers eind december al op het nest. Dan kunnen de paartjes begin februari al jongen hebben. Het is dan niet te hopen dat er nog een flinke vorstperiode aankomt. Jagen op vis en het warmhouden van de kwetsbare kuikens is dan een hele uitdaging.

Aalscholverkolonie Ackerdijkse Plassen
Vogelparadijs in de Randstad
Aalscholver met jongen
Vogelparadijs in de Randstad
Aalscholver
Vogelparadijs in de Randstad

10Uitkijktoren De Tureluur

Vanaf uitkijktoren De Tureluur heb je een prachtig uitzicht op de Ackerdijkse Plassen. De boswachters van Natuurmonumenten beheren deze plassen met als doel om zoveel mogelijk vogels een broed-, eet- en rustplek te geven. Rechts zie je de moerasbossen om de plassen, hier zitten de aalscholvers. Maar ook alle bosvogeltjes zoals vinken, koolmezen en grote bonte specht vinden daar hun plek. Recht voor je zie je rietlanden, vogels zoals de rietzanger, blauwborst en rietgors zingen hier in het voorjaar hun hoogste lied. En langs de open plassen kunnen blauwe reigers en lepelaars hun kostje bij elkaar scharrelen. Er komen veel bedreigde vogelsoorten in het natuurgebied voor. Jaarlijks worden ruim 100 verschillende soorten vogels waargenomen, waarvan er 55 broeden in de Ackerdijkse Plassen. Natuurmonumenten werkt eraan om deze natuur bij de stad in stand te houden voor de bijzondere bewoners. Een uniek gebied, gelegen middenin het drukke Zuid-Holland!

Uitkijktoren de Tureluur Ackerdijkse Plassen
Uitkijktoren De Tureluur
Ackerdijkse Plassen met uitzicht op Rotterdam
Uitkijktoren De Tureluur
Buitelende kieviten
Uitkijktoren De Tureluur

11Weidevogelkolonie

De laatste stop is de uitkijksilo. Hier sta je bijna midden in de weidevogelkolonie. Ondanks dat het niet een heel groot gebied is, broeden hier toch jaarlijks ongeveer 10 paar grutto’s succesvol. En dat is niet zo gek. Onze boswachters kennen inmiddels het recept van goed weidevogelbeheer. Samen met onze leden, vrijwilligers en boeren zorgen we ervoor dat je de weidevogels weer hoort roepen in de polders. Hier baltst de grutto. Kieviten buitelen door de lucht. Of je hoort de tureluur.

Grutto
Weidevogelkolonie
kievit
Weidevogelkolonie
Tureluur met kuiken
Weidevogelkolonie

12Steun de boswachter!

Vind jij het belangrijk dat de oer-Hollandse weidevogels beschermd worden en een toekomst houden in ons land? Word dan lid van Natuurmonumenten. Dit kun je op onze website doen of bij Belevenisboerderij Schieveen. Als je nu bij de Belevenisboerderij lid wordt van Natuurmonumenten, krijg je direct €10 korting in de boerderijwinkel! Sluit deze fietstocht af met een welverdiend kopje koffie of thee.

Boswachter Maurice in de Zuidpolder
Steun de boswachter!

13Eindpunt

De route loopt via de Belevenisboerderij terug naar metrostation Rodenrijs. We hopen dat je genoten hebt van de vogels en het bijzondere landschap zo vlak bij de stad. Ben je nog niet uitgefietst? Kijk dan hier voor andere fiets- of wandelroutes op het Rotterdams platteland of in de route app van Natuurmonumenten. 

Help mee om de weidevogels te beschermen! De boswachters van Natuurmonumenten werken hard om de leefomgeving van de weidevogels te verbeteren. Dit kunnen ze niet zonder jouw bijdrage. Steun de natuur en word lid van Natuurmonumenten

Fietsen in Midden-Delfland, polder Rotterdam
Eindpunt
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.