Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bomenkap en aanplant voor behoud cultuurhistorisch landschap Zuid-Beveland

27 januari 2022 | Paul Begijn

Natuurmonumenten start volgende week met de kap van 383 bomen in de Zak van Zuid-Beveland. De kap is nodig omdat de meeste bomen een leeftijd van 60 jaar of ouder hebben bereikt en een gevaar beginnen te vormen voor het verkeer en aanwonenden. In de winterperiode 2022-2023 start de herplant. “Door te kappen en terug aan te planten behouden we het cultuurhistorisch landschap van de Zak van Zuid-Beveland”, vertelt boswachter Rene Wink van Natuurmonumenten.

bomen aanplant

“De meeste bomen dateren van net na de Watersnoodramp in 1953, toen veel dijken verwoest waren door de storm en het water.” Om het coulissenlandschap in ere te herstellen, werden vooral populieren en iepen teruggeplant. “Veel bomen zijn dus al aardig op leeftijd en bevatten veel dood hout. Hoewel we meerdere malen bijgesnoeid hebben, is de rek er nu uit. Om onveilige situaties en schade te voorkomen, moeten we nu overgaan tot kap, hoe moeilijk dat ook is”, vertelt Rene Wink. Het gaat om de volgende dijken: Oude Kamersedijk, Vijfzoodijk, Vreelandsedijk, Koedijk/Zwaakseweg, Zuiddijk, Molenpolderdijk en Notenboomdijk.

Fasegewijs

Op de Oude Kamersdijk is er voor gekozen om in fases te werken en komende periode slechts de helft van het aantal bomen te kappen. De andere helft volgt over 8 jaar. “Op die manier krijgen nieuwe bomen de tijd om te groeien en ontstaat er geen grootschalige kaalslag in het landschap. Ook creëer je op die manier meer gelaagdheid”, legt Wink uit.

zwaaksedijk

Aanplant nieuwe bomen

In de winter van 2022-2023 start Natuurmonumenten met de aanplant van populieren en lindes. Vanwege de gevoeligheid voor ziektes, worden geen essen en iepen terug geplant. “We kiezen ervoor om alle dijken terug aan te planten. Voor het grootste deel zal dat zijn met populieren. Een ander deel planten we aan met lindes. Het voordeel van lindes is dat ze prachtig bloeien en de bloesem een grote aantrekkingskracht heeft op insecten. Insecten trekken op hun beurt weer allerlei vogels aan.” Lindebomen zijn typerend voor het landschap in Zuid-Beveland. Wink: “Ze hebben een grotere omvang dan populieren, maar groeien wel veel langzamer. Met een leeftijd van een paar honderd jaar, overleven ze bovendien meerdere populaties populieren die veel sneller groeien. Daardoor hoeven we in de toekomst minder frequent te kappen en leveren we een grotere bijdrage aan de biodiversiteit, de soortenrijkdom.”

boomplantdag

In de winter van 2022-2023 wordt gestart met de aanplant van nieuwe bomen.

Monitoring vleermuizen

Alle bomen die op de nominatie staan om te kappen, worden momenteel gemonitord door een onafhankelijk ecologisch adviesbureau op de aanwezigheid van vleermuizen of actieve nesten van vogels. Indien er vleermuizen of actieve vogelnesten worden aangetroffen, worden de bomen de eerste jaren gespaard en afgetopt.

Tijdens de kap worden dijken of delen ervan afgesloten om de veiligheid te kunnen garanderen. De kap start begin februari en is vóór de start van het broedseizoen (15 maart) klaar.

Paul Begijn
Paul Begijn