Ga direct naar inhoud
Nieuws

Impuls voor weidevogelgebied De Poel bij Goes

20 december 2018 | Paul Begijn

Met het omvormen van ruim 600 meter slootkant naar natuurvriendelijke oever is weidevogelgebied De Poel ten zuiden van Goes een stuk aantrekkelijker gemaakt voor kwetsbare soorten als de grutto, tureluur en kievit. Volgens Natuurmonumenten zijn de maatregelen hard nodig willen we in de toekomst nog kunnen blijven genieten van de voorjaarsgroet van de met uitsterven bedreigde grutto.

grutto zeeland

“Het wordt steeds stiller in de polder”, vertelt boswachter André Hannewijk van Natuurmonumenten. “De halsbrekende baltsvluchten van de kievit, de typische ‘grutto grutto’ roep en het gezang van veldleeuweriken hoog aan de hemel… je moet er toch niet aan denken dat we dit schouwspel niet meer zien en horen tijdens een fietstocht door Beveland.”

Leefgebied kleiner

Allerlei bedreigingen liggen op de loer voor weide- en akkervogels. Onder meer door schaalvergroting in de landbouw, het gebruik van gifstoffen en het verdwijnen van insecten en bloemen wordt het leefgebied van weide- en akkervogels steeds kleiner. Weides en akkerpercelen vormden ruim 20 jaar geleden nog een belangrijk leefgebied voor verschillende vogelsoorten. Tegenwoordig beperkt het leefgebied zich enkel nog tot de natuurgebieden. Natuurgebied De Poel vormt een van de laatste bolwerken in de Zak van Zuid-Beveland.

Natuurvriendelijke oevers

Dankzij een projectsubsidie ‘soortenbeleid’ van de provincie Zeeland en een legaat heeft Natuurmonumenten afgelopen maanden ruim 600 meter slootrand in De Poel kunnen omvormen naar natuurvriendelijke oever. André Hannewijk: “Deze oevers kennen een geleidelijk verloop en vormen daarmee een geschikt voedselgebied voor verschillende vogels. Tureluurs, grutto’s, kieviten, bosruiters en groenpootruiters speuren de ondiepe oevers af op zoek naar wadslakjes, kreeftachtigen, kleine visjes en kikkervisjes.” Naast het uitvlakken van slootranden zijn ook de rasters langs de sloot verwijderd en is het riet gemaaid om meer openheid te creëren. Op die manier kunnen de runderen, die ervoor zorgen dat het gebied niet verruigt, makkelijker bij het opschietende riet om te eten.  “Maar het draagt ook bij aan een natuurlijker en opener landschap”, benadrukt Hannewijk.

Komt dat zien

In deze tijd van het jaar zijn er in weidevogelgebied De Poel vooral kieviten te vinden, die met de vorstgrens mee naar het zuiden trekken. Hannewijk: “Maar ook de tureluur, smient en goudplevier laten zich geregeld zien. Op onze nationale vogel de grutto is het nog even wachten, die soort overwintert momenteel in warmere oorden in West-Afrika. In maart keert de grutto weer terug op Nederlandse bodem om voor nageslacht te zorgen.”

Paul Begijn
Paul Begijn