Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vrijwilligers gezocht voor monitoring zomertortel en amfibieën in Zuid-Beveland

24 juni 2021 | Paul Begijn

Om een goed beeld te krijgen van het aantal broedparen zomertortels en amfibieën in de Zak van Zuid-Beveland is Natuurmonumenten op zoek naar vrijwilligers. Met die informatie kan de natuurbeschermingsorganisatie nog beter en gerichter maatregelen nemen om de soorten te beschermen en het leefgebied te verbeteren.

beveland

Voortbestaan zomertortel

De Zak van Zuid-Beveland geldt als een van de laatste bolwerken in Nederland waar de zomertortel, een soort van de rode lijst, nog voorkomt. Sinds halverwege de jaren ’70 gaat de duivensoort hard achteruit met een afname van meer dan 85%. In Nederland resteren nog slecht 1400 tot 1500 broedparen, waarvan een belangrijk deel broedt in de Zak van Zuid-Beveland. Intensieve landbouw en schaalvergroting spelen een belangrijke rol bij de achteruitgang. Om gerichte maatregelen te kunnen nemen ter bescherming van de soort, is het belangrijk om beter inzicht te krijgen in het aantal broedparen. Daarom zoekt Natuurmonumenten vrijwilligers met soortenkennis. Naast het monitoren van zomertortels wordt ook het leefgebied van de patrijs in beeld gebracht. Het gaat met name om de gebieden Heggengebied (Nisse), Bergweg en Zwaakse Weel (’s Gravenpolder).

zomertortel

Leefgebied amfibieën in kaart

Om ook een goed overzicht te krijgen welke amfibieën in de poelen van natuurreservaat De Poel zitten is Natuurmonumenten op zoek naar vrijwilligers. Met meer dan 100 poelen in het gebied is De Poel een belangrijk kerngebied voor tal van amfibieën, waaronder de kamsalamander en kleine watersalamander. Al jaren lang worden de poelen in het heggengebied nauwlettend gemonitord. Nu is het de beurt aan het weidevogelgebied nabij Sinoutskerke. Hier liggen veel poelen die de aandacht verdienen van enthousiaste vrijwilligers.

kamsalamander

Reageren

Ben jij een echte natuurkenner en kundig in het herkennen van amfibieën en zomertortels? En vind je het leuk om bij te dragen om het leefgebied van kwetsbare soorten te beschermen? Schrijf dan een motivatie aan boswachter Tijmen den Ottelander, [email protected]

Paul Begijn
Paul Begijn