Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werken aan meer biodiversiteit tijdens cursus natuurbeheer en ondernemen

27 juli 2022

Pachters en boswachters van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer uit Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland deden in juni mee aan de cursus Natuurbeheer en Ondernemerschap. Een stap naar duurzaam natuurbeheer én natuurinclusieve landbouw. Het resultaat: een productieve samenwerking met meer biodiversiteit in het verschiet.

Cursisten cursus natuurbeheer en ondernemen Zeeland

Van pachter naar partner

Natuurmonumenten werkt aan een goede relatie met boeren die natuurgrond pachten. Een goede samenwerking en voldoende kennis van elkaars belangen is cruciaal voor een duurzaam natuurbeheer en herstel van biodiversiteit. Daarom is de cursus Natuurbeheer en Ondernemerschap in het leven geroepen voor pachters en boswachters. Deze wordt gegeven in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Boeren en boswachters werken op de twee Zeeuwse eilanden al lang samen in het beheer van graslanden in natuurgebieden. De variatie in natuurwaarde op deze graslanden is enorm, maar de kans op afname ervan ook. Vakkundig natuurbeheer met veel maatwerk wordt steeds belangrijker om de Zeeuwse natuur divers en mooi te houden. Niet alleen in de natuurgebieden, maar ook daarbuiten op het platteland. Met deze cursus slaan Zeeuwse boeren en boswachters de handen ineen voor concrete natuurresultaten.

Zeldzame bloemen

Van elkaar leren

Tijdens de cursus is veel kennis en inzicht uitgewisseld. Boswachters zagen op locatie hoe de bedrijfsvoering van een boerderij eruitziet en welke natuurresultaten op het erf te bereiken zijn. Een mooi voorbeeld zijn akkerranden voor de bedreigde patrijs. Door deelname aan het Europees subsidieproject ‘Partridge Project’ investeren boeren in hagen en insecten- en zadenrijke akkerranden. Pachters hebben op hun beurt kennis vergaard over de verschillende graslandtypen en de soorten planten die daarin voorkomen. De bijzondere planten herkennen én weten wanneer je deze niet moet maaien helpt enorm om de variatie te behouden.

De cursus eindigde met een tiental ‘vakbekwame’ pachters in het natuurbeheer. Een mooie voortzetting van de productieve samenwerking tussen boswachters en boeren én met mooie natuurresultaten in het verschiet.