Ga direct naar inhoud

Nieuwe groep Nestbescherming kustbroedvogels (Zeeland)

Geniet je in het voorjaar van kustvogels en wil je meehelpen om diverse soorten te beschermen? Woon je op Schouwen-Duiveland of Zuid-Beveland? Dan is de nieuwe vrijwilligersgroep ‘Nestbescherming kustbroedvogels’ wellicht iets voor jou.

klutennest Maarten Sluijter

Het Deltagebied is van internationaal belang voor diverse soorten kustbroedvogels. Sommige soorten zoals strandplevier en bontbekplevier zijn de laatste decennia duidelijk in aantal afgenomen. Dat heeft diverse oorzaken, waaronder vernieling, verstoring, verlies van habitat en toenemende druk op de natuur door recreatie. Voornamelijk op de dijktrajecten zijn de nesten van deze soorten extra kwetsbaar. Ze worden niet beschermd en vaak zien passanten de nesten niet eens liggen. In heel het Deltagebied heeft de bescherming van kustbroedvogels de aandacht van diverse (natuur-)organisaties en het Nationaal Park Oosterschelde. Ter bescherming van de broedgevallen in de buitendijkse gebieden van Zuid-Beveland en de Zuidkust van Schouwen-Duiveland start Natuurmonumenten daarom dit voorjaar de groep ‘Nestbescherming kustbroedvogels’. 

Over de groep Nestbescherming kustbroedvogels
De leden van deze groep plaatsen met behulp van stalen pennen een flexraster rondom een nest van bijvoorbeeld een bontbekplevier. Je hoeft niet zelf te speuren naar grondnesten: dat doen de professionele tellers van SOVON en DMP. Zij geven de gps-coördinaten door van een gespot nest; de nestbeschermers trekken er vervolgens alleen of in tweetal op uit om het raster te plaatsen. Dit vrijwilligerswerk is dus op afroep: je weet niet wanneer en hoe vaak je in actie moet komen. Moet je eind van de dag uitrukken voor 1 nest of worden er in het weekend een paar tegelijk gemeld? Kan allemaal. We hopen natuurlijk dat de nestbeschermingsvrijwilligers vaak en voor veel nesten opgeroepen worden! 

2 teams
De groep zal in 2 teams aan de slag gaan. 1. Team Zuidkust Schouwen-Duiveland, met werkgebied aan de Oosterschelde, tussen ca. Burg-Haamstede en Bruinisse. 2. Team Beveland met werkgebied de Oosterschelde: tussen ca. de Oesterdam en de Katse sluis én aan de Westerschelde: van de Biezelingse Ham tot aan Borsele Kerncentrale. Voor alle werkgebieden geldt dat het de dijktaluds betreft. Deze zijn doorgaans goed te bereiken, maar vergen soms het nodige klauterwerk over rasters. 

Wie zoeken we? 

  • Per team zoeken we ca. 4 personen die in de directe omgeving van de genoemde gebieden wonen. Zodat je makkelijk het rastermateriaal bij de werkschuur kan afhalen (in resp. Burgh - Haamstede en Kwadendamme) om vervolgens naar de nestplek(ken) te rijden. 
  • Je moet behoorlijk fit zijn: voor het bereiken van de nestplekken zal vaak een stuk gelopen moeten worden met het zware rastermateriaal. En het plaatsen van de stalen pinnen en flexraster in het dijktalud vraagt spierballenwerk.
  • Je bent in het broedseizoen (begin april – eind juli) flexibel oproepbaar. In overleg met de teammaatjes wordt de klus bij beschikbaarheid en toerbeurt geklaard.

Wat bieden we?

  • Uitdagend werk bij een organisatie met een breed maatschappelijk draagvlak.
  • Een vast contactpersoon en beschikking over benodigde voorzieningen bij het werk.
  • Toegang tot het Natuurmonumenten-vrijwilligersplatform KIEK-Online en de e-learningmodules op LeerJeGroen
  • Mogelijkheid voor een onkostenvergoeding voor vervoer.
  • Een vrijwilligerspas voor korting op producten van Natuurmonumenten. 

Interesse of meer informatie? 
Stuur boswachter Femke een mailtje via [email protected]. Je ontvangt dan een uitnodiging voor de informatie- en instructiebijeenkomst eind maart.
 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid