Ga direct naar inhoud

Natuurmonumenten steunt procedure tegen natuurvergunning biomassacentrale Diemen

Natuurmonumenten steunt de rechtszaak tegen de komst van een nieuwe biomassacentrale in Diemen. Door de omvorming van de centrale van gas naar biomassa zal de stikstofuitstoot op natuurgebieden waarschijnlijk toenemen.

Veenpluis

Natuurmonumenten steunt de rechtszaak tegen de komst van een nieuwe biomassacentrale in Diemen. Door de omvorming van de bestaande elektriciteitscentrale van gas naar biomassa zal de stikstofuitstoot op natuurgebieden zoals het Naardermeer waarschijnlijk toenemen.  In de verleende vergunning is de huidige uitstoot door het verbranden van gas weggestreept tegen de nieuwe uitstoot door het verbranden van houtpellets. Er zijn echter grote vraagtekens over de juistheid van de gebruikte berekeningen. Dit is de belangrijkste reden voor Natuurmonumenten om steun te geven aan het beroep van Mobilisation for the Environment tegen de natuurvergunning zoals verleend door de Provincie Noord-Holland.

De bezwaarmakers zien de gegevens in de natuurvergunning van de biomassacentrale als een ‘papieren oplossing’. Ze geven in hun beroep aan dat er is gerekend met de stikstofruimte zoals die nu in de vergunning staat voor de bestaande gascentrale. De daadwerkelijke uitstoot is echter naar alle waarschijnlijkheid veel lager. De centrale heeft minder productie gedraaid en er zijn vraagtekens over de gebruikte rekenmethoden. De biomassacentrale zal vooral de stadsverwarming van Amsterdam, Almere en Diemen van warm water gaan voorzien en wel gebruik gaan maken van de maximale capaciteit. Omdat biomassa per kilo meer stikstofuitstoot veroorzaakt dan gas, zal de uitstoot waarschijnlijk hoger zijn dan in de huidige situatie. De bezwaarmakers willen dat er gerekend wordt met de juiste getallen en dat berekend wordt hoeveel de stikstofneerslag daadwerkelijk toeneemt.

Maximaal natuurbeheer

Stikstof is voor het Naardermeer een groot probleem. Zeldzame soorten als moeraskartelblad, grote ratelaar en veenpluis houden van de voedselarme grond van het Naardermeer. Maar stikstof in de lucht dwarrelt neer en verrijkt de bodem. Soorten die afhankelijk zijn van voedselarme bodems worden door de overdaad aan stikstof in rap tempo overwoekerd door allerlei grassoorten en brandnetels. Dat heeft ook weer zijn effect op insecten die zich in deze plantenvegetaties thuis voelen. Om te voorkomen dat er teveel stikstof in de bodem komt voert Natuurmonumenten al maximaal beheermaatregelen uit in het Naardermeer zoals het baggeren van stikstofrijk slib en het plaggen van verdroogd veenmosrietland. De gevolgen van extra stikstofneerslag door de biomassacentrale zijn niet meer te verminderen door nog meer beheermaatregelen in de natuur.

Natuurmonumenten diende ook in 2019 een zienswijze in tegen de biomassacentrale en riep de gemeenteraad van Diemen op om ‘De Verklaring van geen bedenkingen’ wat betreft de biomassacentrale niet af te geven. Hoewel de gemeenteraad unaniem tegen de komst van de centrale is, waren er voor de gemeente geen juridische gronden om de omgevingsvergunning te weigeren. Het is nu aan de rechter om te bepalen of de vergunning terecht verleend is.