Ga direct naar inhoud
Nieuws

Alle bloemenzaaiers van Nederland: bedankt!

05 september 2019 | Natuurmonumenten

Geweldig, ruim 230.000 mensen hebben dit jaar wilde bloemen meer ruimte gegeven. Zij vroegen bij ons een actiepakket voor wilde bloemen met bloemzaad aan. Dat is goed voor een geurende bloemenzee met een omvang van maar liefst 60 voetbalvelden!

Wilde bloemen op Tiengemeten

Afgelopen dertig jaar verdwenen wilde bloemen in hoog tempo uit ons landschap. En daarmee ook leefgebieden voor insecten, vogels en andere dieren. Om het tijd te keren, riep Natuurmonumenten mensen op om plaats te maken voor wilde bloemen. Daar is massaal gehoor aan gegeven. Niet alleen door mensen die een actiepakket met bloemenzaad aanvroegen, maar ook door bedrijven, kinderen, scholen en gemeentes.

In totaal zetten al deze mensen samen met Natuurmonumenten 361.000 m² in bloei. Natuurmonumenten is bijzonder trots op dit resultaat! Het is hoopvol dat zoveel mensen in actie willen komen voor de natuur en biodiversiteit in Nederland.

Velden vol wilde bloemen

Ook op eigen grond gaf Natuurmonumenten nog meer ruimte aan wilde bloemen. Op 73.600 vierkante meters extra gonst het nu van de bijen en vlinders in deze velden vol wilde bloemen.

En eind maart hielpen zestien schoolklassen Natuurmonumenten om een bijna vijf hectare groot veld bij ’s-Graveland in te zaaien. Met zelfgemaakte zaadbommetjes toverden ze de akker om in een enorme bloemenzee.

Beter bermbeheer

Het bleef niet bij het inzaaien van biologisch bloemzaad. Meer dan 10.000 mensen maakten gebruik van de toolkit Wilde Bloemen, waarmee zij gemeente en waterschappen opriepen om bijvoorbeeld hun bermen minder vaak te maaien. Daardoor kunnen insecten en vogels daar voedsel (blijven) vinden.

Hard nodig

Zo zetten we Nederland samen weer in bloei. Dat is hard nodig, want van de ruimte die wilde planten in 1900 hadden, is nog maar 6 procent over. En zonder bloemen, ook geen insecten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat liefst twee derde van alle insecten in ons land in amper dertig jaar is verdwenen.

Stap gezet

Overal in het land is nu een stap gemaakt om Nederland bloemrijker te maken Mensen hebben mensen tuinen, bermen, schoolpleinen, randen langs akkers en weilanden ingezaaid met bloemen. Een kleine stap, maar wel één die laat zien dat we samen iets kunnen bereiken voor de natuur.  En samen met onze achterban gaan wij door om de biodiversiteit te herstellen en de natuur weer in balans te brengen.

Kijk hier voor acties voor meer wilde bloemen

Natuurmonumenten