Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten positief over Programma Natuur

08 december 2020 | Marjolein Koek

Natuurmonumenten is positief over de plannen voor natuurherstel, die het Rijk en de provincies vandaag publiceerden. Met het Programma Natuur zetten de overheden een stap in de goede richting: het duurzaam herstellen van de meest kwetsbare natuurgebieden.

knotwilgen

Natuur lijdt onder te veel stikstof. Om deze stikstofcrisis aan te pakken, investeert de overheid op twee manieren: het terugdringen van de uitstoot van stikstof, en het herstellen van de natuur. Vandaag publiceerden Rijk en de provincies hun plannen voor het herstellen van de natuur. De afgelopen maanden werkten zij met natuurbeheerders aan dit pakket maatregelen.

Herstel van meest kwetsbare natuur

Het kabinet maakte dit voorjaar 3 miljard vrij voor natuurherstel, als onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Natuurmonumenten is zeer positief over de plannen, die zich er op richten natuurgebieden structureel gezonder te maken. Met dit Programma Natuur zetten overheden een grote stap in het duurzaam herstellen van onze meest kwetsbare natuurgebieden. We zien ernaar uit om het programma de komende jaren, samen met Rijk en provincies, verder vorm te geven.

Investeren in overgangszones

Het zogenoemde ‘Programma Natuur’ biedt aan provincies en natuurbeheerders bovendien de mogelijkheid om het geld in te zetten in de gebieden rondom natuurgebieden. Deze zogenaamde overgangszones zijn bij de verdere vormgeving van de plannen cruciaal, want de meeste winst voor de natuur valt te behalen door maatregelen te treffen in de gebieden eromheen. Door juist dáár de uitstoot te verlagen en de natuur te versterken. Een goede samenwerking met de landbouw is hierbij van groot belang.

Ook het feit dat overheden meer bij gaan dragen aan het betalen van het (kostbare) natuurbeheer in deze gebieden, vindt Natuurmonumenten positief. Positief is ook dat overheden ruimte bieden voor koppelingen tussen herstel van de natuur enerzijds én het tegengaan van de verdroging in natuurgebieden anderzijds.

Zorg over reductieplan

Belangrijk punt van zorg is de kabinetsambitie op het gebied van stikstofreductie. Dat is omschreven in het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering waar de Tweede Kamer naar verwachting aanstaande donderdag over debatteert. Een forse afname van stikstofuitstoot is een belangrijke voorwaarde voor natuurherstel. Het kabinet formuleerde een ambitie van 26% emissiereductie in 2030. Natuurmonumenten vindt dat te weinig en juridisch niet houdbaar. Commissie Remkes adviseerde eerder een stikstofreductie van 50%. Ook Natuurmonumenten pleit voor dit hogere ambitieniveau, dat noodzakelijk is om Nederland uit deze stikstofcrisis te trekken. We doen dan ook een dringend beroep op het kabinet en de Kamer om de wet aan te passen en de ambitie fors naar boven bij te stellen, zodat we met z’n allen de schouders kunnen gaan zetten onder het vlot trekken van de economie en het duurzaam herstellen van de natuur. Ook roept Natuurmonumenten haar achterban op om gebruik te maken van de internetconsultatie over het wetsvoorstel.

 

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter