Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuw EU-rapport toont urgentie om achteruitgang natuur te stoppen

20 oktober 2020 | Shanti Haas

De natuur in de Europese Unie blijft achteruitgaan. Ook in Nederland. Dat blijkt uit het belangrijkste rapport over de staat van de natuur in Europa, dat eens in de zes jaar verschijnt. Natuurmonumenten dringt er bij het kabinet op aan om een ambitieuze Europese Green Deal te steunen en de bestaande afspraken uit te voeren.

Biodiversiteit

Met de Europese Green Deal moeten serieuze stappen worden genomen op het gebied van biodiversiteit, waterbeheer en klimaatverandering. Om het tij te keren is het volgens Natuurmonumenten nodig dat we de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstof drastisch terugbrengen, dat we onze waterhuishouding op orde krijgen, het Natuur Netwerk Nederland snel afronden en overgaan naar een natuurvriendelijk landbouwsysteem. 

Staat van de natuur

Eens in de zes jaar voert de Europese Commissie een inventarisatie uit naar de staat van de natuur in alle Europese Lidstaten. In het nieuwste rapport stelt het Europees Milieuagentschap dat de landen van de Europese Unie er de afgelopen jaren niet in zijn geslaagd de kwaliteit van de natuur te verbeteren. In slechts 15 procent van de beschermde natuurgebieden gaat het goed. In 81 procent is de situatie matig of slecht. Vooral met venen, moerassen en duinen gaat het slecht. Ook bloemrijke graslanden bevinden zich in een bijzonder slechte staat. Met de bossen gaat het hier en daar beter, maar er is grote behoefte aan uitbreiding van bossen.

Het kan wel

Van alle vogelsoorten in de Europese Unie gaat het goed met 47 procent van de populatie; in 2015 was dat nog 52 procent. Het aandeel soorten waarmee het niet goed of ronduit slecht gaat is toegenomen van 32 procent naar 39 procent.

Het rapport laat ook enkele positieve ontwikkelingen zien. Zo gaat het bijvoorbeeld beter met kraanvogels, wat te danken is aan bescherming van de hoogvenen waarin ze broeden. De gebieden zijn vergroot en de het waterpeil is verhoogd, waardoor de kraanvogels er de nodige rust en veiligheid vinden.

 

 

kraanvogels synchroon fouragerend

Dankzij herstel van hoogvenen gaat het met de kraanvogels wel beter

Shanti Haas
Shanti Haas

Persvoorlichter