Ga direct naar inhoud
Nieuws

Reactie op Hoofdlijnenbrief Natuur en Stikstof

04 april 2022 | Marjolein Koek

Natuur & Milieu en Natuurmonumenten reageren op de hoofdlijnenbrief van Minsiter Van der Wal: ‘positief stemmende brief, nieuwe minister zet de juiste stappen naar gezonde natuur én economie’

natuurgebied

Op 1 april verscheen de hoofdlijnen brief Natuur en Stikstof. Natuur & Milieu en Natuurmonumenten zien dat de Minister voor Natuur en Stikstof het natuurbelang centraal stelt en dat is goed nieuws. Met deze brief maakt de minister duidelijk dat beleid waarbij het natuurbelang wordt weggestreept tegen economische belangen, nu eindelijk tot het verleden behoort. Terecht, de afgelopen jaren hebben kraakhelder gemaakt: de basis voor een gezonde economie en samenleving is een gezonde bodem en veerkrachtige natuur.

Minister Van der Wal pakt regie en gaat doortastend aan het werk om ervoor te zorgen dat de beschadigde natuur in Nederland kan herstellen. Alleen door de uitstoot van stikstof flink te verlagen kunnen we kwetsbare natuurgebieden en de daarbij behorende bijzondere planten en dieren behouden. En daarmee ontstaat er ook weer perspectief en duidelijkheid voor boeren en bouwers om te investeren en om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.Natuur & Milieu en Natuurmonumenten roepen de minister dan ook op om samen maximaal werk te maken van het versnellen van de stikstofaanpak. Zo beperken we het verder oplopen van natuurschade, ontstaat perspectief voor economisch sectoren en hoeven boeren en PAS-melders niet nodeloos lang in onzekerheid te blijven.

Het reduceren van de stikstofuitstoot is een complexe opgave die veel sectoren raakt. Daarom is het noodzakelijk om de verantwoordelijkheid hiervoor te verdelen over alle sectoren, stelt de minister. Transport, de luchtvaart, de bouw en industrie: in al deze sectoren moet én kan het tempo van stikstofreductie omhoog. Natuur & Milieu en Natuurmonumenten onderschrijven de noodzaak hiervan, ten behoeve van de natuur en het draagvlak voor het stikstofbeleid. 

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter