Ga direct naar inhoud
Nieuws

Stikstof: nieuwe regels garanderen geen daling uitstoot

05 december 2019 | Marjolein Koek

Gisteren publiceerden het ministerie van LNV en de provincies een voorstel voor de invulling van de regels voor extern salderen.

Europees landbouwbeleid moet ambitieuzer om natuur en milieu te beschermen

Om vergunningverlening juridisch houdbaar te maken en natuur te herstellen is een aantoonbare reductie van stikstofuitstoot noodzakelijk. Het ministerie van LNV en de provincies publiceerden hierover gisteren een nieuw voorstel.

Het verlagen van de stikstofuitstoot kan op verschillende manieren, extern salderen is één manier. Bij externe saldering wordt bij verkoop van een bedrijf de stikstofruimte afgeroomd: de nieuwe eigenaar mag maar 70% van de stikstofruimte gebruiken. Zo wordt de uitstoot na elke verkoop beperkt.

In de praktijk is het aantal dieren dat een boer heeft, vaak lager dan de capaciteit van de stal en het aantal dieren waarvoor hij een vergunning heeft. Als een klein deel van de niet-gebruikte vergunningsruimte wordt verkocht, kan dat er in de praktijk toe leiden dat de stikstofuitstoot helemaal niet daalt, of zelfs stijgt. Dat vindt Natuurmonumenten onaanvaardbaar.

Wij vragen provincies en Gedeputeerden te kiezen voor een beleidsregel waarin extern salderen wél aantoonbaar en feitelijk bijdraagt aan de reductie van stikstofuitstoot. Boeren verdienen een eerlijke vergoeding als zij stikstofruimte verkopen en zo echt bijdragen aan een reductie van de uitstoot. Het is voor iedereen belangrijk dat we het stikstofprobleem definitief oplossen. Daarmee ontstaat zekerheid, vertrouwen in en perspectief voor de toekomst, voor iedereen.

Lees ook onze gezamenlijke reactie met andere natuurorganisaties over de spoedwet: 

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/natuurorganisaties-kritisch-over-spoedwet-aanpak-stikstof

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter