Ga direct naar inhoud

Deelnamevoorwaarden winactie ‘Red bijen en vlinders’

Deelnamevoorwaarden de campagne ‘Red bijen en vlinders’ met de bij- en vlinderkast winactie.

Wandelen

Versie 8 april 2024

 

Dit zijn de voorwaarden van de campagne ‘Red bijen en vlinders’ met de bij- en vlinderkast winactie op de actiesites: https://www.natuurmonumenten.nl/aanvragen/digitaal-actiepakket  


Door mee te doen, aanvaardt de deelnemers de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden. De  wordt georganiseerd door Vereniging Natuurmonumenten (hierna genoemd Natuurmonumenten): Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort, (033) 479 70 00/ Postbus 2166, 3800 CD Amersfoort.

DOEL EN AARD VAN DEZE ACTIE

 • Met de campagne ‘Red bijen en vlinders’ roepen we heel Nederland op bijen en vlinders te helpen en het bij- en vlinderpakket aan te vragen.
 • Alle deelnemers ontvangen het bij- en vlinderpakket. Met dit pakket leer je hoe jij van jouw tuin of balkon een thuis maakt voor bijen en vlinders.
 • Alle deelnemers doen automatisch mee aan de winactie: maak kans op 1 van de 50 bij- en vlinderkasten.
 • De winactie loopt van 1 april tot en met 31 augustus 2024.

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY
Deelnemen aan deze campagne ‘Red bijen en vlinders’ met de bij- en vlinderkast winactie geschiedt via het invullen van het formulier: https://www.natuurmonumenten.nl/aanvragen/digitaal-actiepakket 
Natuurmonumenten legt gegevens vast conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG en gebruikt de gegevens om het gratis pakket te kunnen toesturen en om te informeren over de bij- en vlinderkast winactie en (overige) activiteiten, projecten en producten van Natuurmonumenten. Bekijk ook het privacystatement van Natuurmonumenten. 

Wil je niet dat we je bellen? Geef dit dan door via het vragenformulier van onze ledenservice, dan halen we je uit ons systeem. Ontvang je na uitschrijving toch een telefoontje? Dan hebben we elkaar helaas net gekruist, en lagen je gegevens al bij ons callcenter op het moment dat je je liet uitschrijven.

LIDMAATSCHAP
Als je met het inzenden van het formulier ook een donatie doet aan of lid wordt van Natuurmonumenten, geef je toestemming aan Natuurmonumenten om incasso-opdracht(en) naar je bank te sturen om van je rekening af te schrijven ten behoeve van Natuurmonumenten: bij lidmaatschap van Natuurmonumenten: tot wederopzegging doorlopende-incasso-opdrachten voor het aangegeven lidmaatschapsbedrag (ten minste de minimum contributiebijdrage - nu: € 3,50 per maand). Voor je lidmaatschap heb je 14 dagen bedenktijd na deze aanmelding.

Als je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Incassant ID: NL10ZZZ405167300000
Incassant gegevens: Vereniging Natuurmonumenten, Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort, Nederland
 

BIJ- EN VLINDERKAST WINACTIE

We verloten 50 bij- en vlinderkasten onder alle deelnemers.

 1. De winactie is onderdeel van de campagne ‘Red bijen en vlinders’ met de bij- en vlinderkast winactie. Alle deelnemers doen automatisch mee aan de bij- en vlinderkast winactie.
 2. De winactie is geldig van 1 april tot en met 31 augustus 2024.
 3. Natuurmonumenten verloot 50 bij- en vlinderkasten.
 4. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Natuurmonumenten het recht om de deelnemer aan de winactie uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen. Natuurmonumenten kan op geen enkele wijze worden aangesproken indien deelname wordt beperkt dan wel verhinderd wegens het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door een deelnemer.
 5. De winnaars ontvangen een Natuurmonumenten bij- en vlinderkast, ter waarde van € 14,99 incl. btw. of een vergelijkbaar model.
 6. Enkele dagen na het einde van de winactie zullen de winnaars op onpartijdige wijze worden bepaald aan de hand van een loting. Indien na een aantal pogingen van Natuurmonumenten geen contact met de winnaar kan worden verkregen of als hij/zij de prijs weigert, zal een extra loting plaatsvinden en zal er een nieuwe winnaar worden aangewezen.
 7. De winnaars worden na de loting geïnformeerd op het emailadres of telefoonnummer zoals opgegeven door de deelnemer. Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.
 8. De winnaars ontvangen een code en een link waarmee zij de prijs kunnen verzilveren in de Natuurmonumenten webshop. De prijs wordt vervolgens binnen enkele werkdagen gratis opgestuurd.
 9. Uitkering van gewonnen prijs in geld is niet mogelijk.
 10. Natuurmonumenten kan de winnaar vragen om naam en eventueel foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze winactie. Als je hieraan medewerking geeft heb je geen recht op een (financiële) vergoeding.
 11. Medewerkers van Natuurmonumenten zijn uitgesloten van deelname. Minderjarigen tot 16 jaar zijn uitgesloten van deelname.
 12. Aan deelname aan deze winactie zijn geen kosten verbonden.
 13. Natuurmonumenten is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met het bij- en vlinderpakket en/of de prijs.
 14. Deze winactie is opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

TOT SLOT NOG DIT

Natuurmonumenten behoudt zich het recht voor om de actie of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie van/over de campagne ‘Red bijen en vlinders’ met de bij- en vlinderkast winactie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Vragen en klachten kan je telefonisch, schriftelijk of per e-mail aanmelden bij de Ledenservice van Natuurmonumenten:
Telefoon: (033) 479 71 11 (bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur - 17:00 uur)
E-mail: Via het vragenformulier
Brief: Natuurmonumenten, Ledenservice, Postbus 2182, 3800 CD Amersfoort.