Algemene deelnamevoorwaarden Minecraft boomhut winactie

Dit zijn de voorwaarden van de Minecraft boomhut winactie.

Minecraft gewone pagina

Dit zijn de voorwaarden van de Minecraft boomhut winactie op de winactiesite www.natuurmonumenten.nl/oerrr/minecraft/inzenden

Door mee te doen, aanvaarden de deelnemers de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden. De Minecraft boomhut winactie wordt georganiseerd door Vereniging Natuurmonumenten (hierna genoemd Natuurmonumenten): Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort, (033) 479 70 00/ Postbus 2166, 3800 CD Amersfoort. OERRR is het jeugdprogramma van Natuurmonumenten.

Doel en aard van deze winactie

 • Alle inzenders maken kans op een gratis weekend voor 4 personen in een boomhut van Landal GreenParks op het park Landal Miggelenberg van 10 t/m 13 maart 2023.
 • De winactie loopt van 20 september 2022 t/m 31 oktober 2022.

Persoonsgegevens en privacy

Deelnemen aan deze Minecraft boomhut winactie geschiedt via het invullen van het formulier op www.natuurmonumenten.nl/oerrr/minecraft/inzenden

Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, actueel en volledig zijn. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Natuurmonumenten het recht om jou van deelname aan de winactie uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen. Natuurmonumenten kan op geen enkele wijze worden aangesproken indien deelname wordt beperkt dan wel verhinderd wegens het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door een deelnemer.

Natuurmonumenten legt gegevens vast conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG en gebruikt de gegevens om te informeren over de Minecraft boomhut winactie en (overige) activiteiten, projecten en producten van Natuurmonumenten. Bekijk ook het privacystatement van Natuurmonumenten op onze website. 

Wil je niet dat we je bellen? Geef dit dan door via het vragenformulier van onze ledenservice, dan halen we je uit ons systeem. Ontvang je na uitschrijving toch een telefoontje? Dan hebben we elkaar helaas net gekruist, en lagen je gegevens al bij ons callcenter op het moment dat je je liet uitschrijven.

Donatie en lidmaatschap

Als je met het inzenden van het formulier ook een donatie doet aan of lid wordt van Natuurmonumenten of OERRR, geef je toestemming aan Natuurmonumenten om incasso-opdracht(en) naar je bank te sturen om van je rekening af te schrijven ten behoeve van Natuurmonumenten/OERRR:

 • Bij een donatie: een eenmalige incasso opdracht voor €1,92.
 • Bij een lidmaatschap van Natuurmonumenten: tot wederopzegging doorlopende-incasso-opdrachten voor het aangegeven lidmaatschapsbedrag (ten minste de minimum contributiebijdrage - nu: € 3,25 per maand of € 39 per jaar). Voor je lidmaatschap heb je 14 dagen bedenktijd na deze aanmelding.
 • Bij een lidmaatschap van OERRR: tot wederopzegging doorlopende-incasso-opdrachten voor het aangegeven lidmaatschapsbedrag (ten minste de minimum contributiebijdrage - nu: € 2,25 per maand of € 27 per jaar). Voor je lidmaatschap heb je 14 dagen bedenktijd na deze aanmelding.

Als je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Incassant ID: NL10ZZZ405167300000
Incassant gegevens: Vereniging Natuurmonumenten, Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort, Nederland

Minecraft Boomhut winactie

We verdelen 1 weekend in een echte boomhut onder alle deelnemers.

 1. Alle deelnemers die via www.natuurmonumenten.nl/oerrr/minecraft/inzenden een screenshot van hun Minecraft boomhut hebben ingezonden doen automatisch mee met de Minecraft boomhut winactie.
 2. De winactie loopt van20 september tot en met 31 oktober 2022.
 3. Natuurmonumenten geeft 1 weekend in een boomhut weg.
 4. De winnaar ontvangt een overnachting in een echte boomhut op Landal Miggelenberg. Je verblijft een lang weekend van 10 t/m 13 maart 2023 in een 4 persoons tree house t.w.v. €788,72. Toeristenbelasting, reserveringskosten en bedlinnen zijn hier bij inbegrepen. De kansspelbelasting komt voor rekening van Natuurmonumenten.
 5. Binnen enkele dagen na het einde van de winactie wordt de winnende boomhut door een jury van boswachters van Natuurmonumenten gekozen.
 6. De winnaar wordt binnen 2 weken na het einde van de winactie geïnformeerd op het emailadres of telefoonnummer, zoals opgegeven door de deelnemer. Indien na een aantal pogingen van Natuurmonumenten geen contact met de winnaar kan worden verkregen, zal er een nieuwe winnaar worden aangewezen. Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.
 7. Het is niet mogelijk de gewonnen prijs om te ruilen voor een ander(e) dienst/product/boeking of een geldbedrag.
 8. We kunnen jou vragen om je naam of eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te mogen gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de winactie. Als je hieraan medewerking geeft heb je geen recht op een (financiële) vergoeding.
 9. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan deze winactie.
 10. Medewerkers van Natuurmonumenten zijn uitgesloten van deelname.
 11. Minderjarigen tot 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.
 12. Aan deelname aan deze winactie zijn geen kosten verbonden.
 13. Natuurmonumenten is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de winactie en/of de prijs.
 14. Deze winactie is opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Tot slot

Natuurmonumenten behoudt zich het recht voor om de winactie of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie van de Minecraft boomhut winactie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Natuurmonumenten.

Vragen en klachten kan je telefonisch, schriftelijk of per e-mail aanmelden bij de Ledenservice van Natuurmonumenten:

 • Telefoon: (033) 479 71 11 (bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur - 17:00 uur)
 • E-mail: Via het vragenformulier
 • Brief: Natuurmonumenten, Ledenservice, Postbus 2182, 3800 CD Amersfoort.
 • Meer informatie over klachtenafhandeling vindt u op www.natuurmonumenten.nl
logo