Ga direct naar inhoud

Op pad met de ledencommissie, werken aan water in Overijssel

Nederland is een waterland. Al eeuwen leven we samen met het water. Door klimaatveranderingen, droogte en toename van vervuiling en verbruik wordt het steeds moeilijker om voldoende water en schoon water te waarborgen. Er zijn maatregelen nodig. We nodigen je graag uit voor een webinar waarin het watersysteem en de waterkwaliteit aan de orde komen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om met deskundigen projecten te bezoeken waarin natuurherstel en waterkwaliteit een hoofdrol spelen.

poel

Water vasthouden

Droogte en verdroging en een slechte waterkwaliteit hebben hun invloed op de mens en de natuur. De soortenrijkdom neemt schrikbarend af. Er zijn maatregelen nodig om het water beter vast te houden en om de kwaliteit van het water te verbeteren. Natuurmonumenten werkt daar aan in hun gebieden, samen met het Waterschap, provincie en gemeenten, boeren en andere landschap beheerders.

Vijf activiteiten rond het thema ‘samen werken aan water’

De ledencommissie Overijssel van Natuurmonumenten organiseert rondom het thema ‘water’ vijf activiteiten. Bijvoorbeeld een webinar, maar je kunt ook deelnemen aan buitenactiviteiten. Deelname is gratis en er zijn een beperkt aantal plekken. De excursies zijn in het veld. Neem zelf drinken of een broodje mee.