CO2-Prestatieladder

Duurzaamheid is voor Natuurmonumenten belangrijk, we zetten ons meer en meer in om onze klimaatvoetafdruk zo klein mogelijk te houden en zo min mogelijk te vervuilen. Met de CO2-Prestatieladder gaan wij verdere stappen zetten in het verkleinen van onze CO2-voetafdruk.

Zonnepanelen Marker Wadden

Als Natuurmonumenten doen we al veel om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Zo schaffen we waar mogelijk elektrische auto’s aan, stimuleren we medewerkers om minder zakelijke kilometers te rijden, gebruiken we 100% groene stroom en biogas en hebben we op diverse locaties zonnedaken voor onze stroombehoefte en isoleren we panden zo goed mogelijk als we verbouwen.

We gaan nog een stapje verder zetten op deze ingeslagen weg. Daarom werken we nu met de CO2-Prestatieladder. Dit CO2-managementsysteem zorgt ervoor dat we jaarlijks worden getoetst op onze ambities, verlaging van CO2-uitstoot en continue op zoek zijn naar verbetering.

Onze ambitie

  • Ons doel is om in 2020 gecertificeerd te worden op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Hiermee zetten we een serieuze stap om echt werk te maken van het verkleinen van onze CO2-voetafdruk.
  • Met deze certificering streven we ernaar om in 2025 ten opzichte van ons referentiejaar 2019 (1936 ton) 30% minder CO2 uit te stoten. Meer informatie over onze CO2-voetafdruk is te vinden in ons jaarverslag.
  • Concreet is de doelstelling om in 2025 29% minder CO2 in scope 1 (brandstoffengebruik) en 1% minder CO2 in de scope business travel (zakelijke kilometers) uit te stoten.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) dat bedrijven en overheden helpt bij het verkleinen van hun CO2-voetafdruk.

Documenten

Co2-beleid NM ondertekend (PDF)

Klimaatvoetafdruk 2019 (PNG)

logo