Ga direct naar inhoud

CO2-Prestatieladder

Duurzaamheid is voor Natuurmonumenten belangrijk, we zetten ons meer en meer in om onze klimaatvoetafdruk zo klein mogelijk te houden en zo min mogelijk te vervuilen. Met de CO2-Prestatieladder gaan wij verdere stappen zetten in het verkleinen van onze CO2-voetafdruk.

Zonnepanelen Marker Wadden

Als Natuurmonumenten doen we al veel om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Zo schaffen we waar mogelijk elektrische auto’s aan, stimuleren we medewerkers om minder zakelijke kilometers te rijden, gebruiken we 100% groene stroom en biogas en hebben we op diverse locaties zonnedaken voor onze stroombehoefte en isoleren we panden zo goed mogelijk als we verbouwen.

We gaan verder op deze ingeslagen weg. Daarom werken we nu met de CO2-Prestatieladder. Dit CO2-managementsysteem zorgt ervoor dat we jaarlijks worden getoetst op onze ambities, verlaging van CO2-uitstoot en continue op zoek zijn naar verbetering. Recent zijn we gecertificeerd op niveau 3 van de ladder. Het is mooi dat we dit certificaat hebben ontvangen, maar we willen verder. Dat gaan we doen door minder fossiele brandstoffen te gebruiken en over te schakelen naar elektrische auto’s en machines. We gaan meer thuiswerken en online vergaderen en blijven investeren in verduurzaming van onze gebouwen. En uiteraard gebruikt Natuurmonumenten (al jaren) groene stroom en blijven we letten op ons energieverbruik. 

Onze ambitie

Natuurmonumenten streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2040

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) dat bedrijven en overheden helpt bij het verkleinen van hun CO2-voetafdruk.

Klimaatvoetafdruk Natuurmonumenten 2022

  Klimaatvoetafdruk bedrijfsvoering Natuurmonumenten 2023

  Voortgang

  We streven ernaar om in 2025 onze CO2-voetafdruk te verminderen met 30% ten opzichte van ons referentiejaar 2019.

  Ongeveer 25% van deze reductie hopen wij te realiseren door de overstap naar HVO100 (een niet fossiele brandstof) voor onze tractoren, machines, boten en de dieselauto’s uit ons wagenpark. Daarnaast gaan we onverminderd door met elektrificatie van ons wagenpark.

  De overige 5% reductie willen we realiseren door regelmatig thuis te werken en online te vergaderen. Hiervoor wordt dit jaar het mobiliteitsbeleid geëvalueerd en waar nodig aangepast om onze doelen te ondersteunen. Het gasloos maken van steeds meer gebouwen die we in eigen gebruik hebben, draagt ook enkele procenten bij aan de reductie.

  Zoals is te zien in de afbeelding hierboven ligt de feitelijke CO2-voetafdruk op dit moment nog boven onze reductiedoelstelling voor 2025. Ook voor de halfjaarlijkse uitstootcijfers zien we een zelfde trend. Voor 2023 is de uitstoot over het eerste half jaar 1148 ton. Dit ligt hoger dan de voorgaande jaren en is vooral toe te schrijven aan het hogere aantal zakelijke kilometers die eerder flink waren afgenomen in de coronajaren en het feit dat het aantal medewerkers is toegenomen.

  De komende jaren verwachten wij een omslag in nog licht stijgende trend doordat sinds juni van dit jaar de overstap naar HVO100 is ingezet en er dit jaar en komende jaren extra wordt ingezet op het (propaan)gasloos maken van onze gebouwen.

  Documenten

  Logo certificering CO2-Prestatieladder