Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

7.9 miljoen euro voor Gelderse natuur

11 juli 2014 | Susanne Blommaert

Natuurmonumenten ontvangt van de provincie Gelderland 7,9 miljoen euro om te investeren in natuur.

7.9 miljoen euro voor Gelderse natuur

<p>Behoud en ontwikkeling van natuur en landschap kost geld. Dankzij deze bijdrage kan Natuurmonumenten de komende 5 jaar maatregelen nemen om de kwaliteit van natuurgebieden te vergroten en nieuwe natuurgebieden in te richten.</p>
<p>Luc Berris, adjunct regiodirecteur Gelderland: “Natuurmonumenten heeft gebruikt gemaakt van de mogelijkheid die de provincie biedt om een bijdrage aan te vragen voor herstelmaatregelen en maatregelen om nieuwe natuur in te richten. Wij zijn blij met deze nieuwe meerjarenafspraak met de provincie. Met deze bijdrage kan Natuurmonumenten verder werken aan de totstandkoming van een Gelders netwerk van natuurgebieden. Een wens die Natuurmonumenten en de provincie delen”.</p>
<h3>Hoogveen</h3>
<p>Natuurmonumenten werkt al jaren aan het herstel van het Korenburger Veen en het Wooldse veen in de buurt van Winterswijk omdat deze hoogveengebieden dreigden te verdrogen. Met deze bijdrage kan Natuurmonumenten het herstel van het hoogveen afmaken. Door grondruil en grondaankopen zijn de natuurgebieden uitgebreid en kan een zone rondom de gebieden verder ingericht worden. Zo ontstaat een compleet hoogveenlandschap met een hoogveenkern die overgaat in bos en heide en omringd wordt door bloemrijke graslanden en kleinschalige akkers met houtwallen. Als de maatregelen uitgevoerd zijn, is het hoogveen weer toekomstbestendig.</p>
<h3>Jeneverbessen</h3>
<p>Om de kwaliteit van de natuur op de Veluwe te herstellen en behouden zijn vele maatregelen nodig. Deze variëren van stuifzand en heidevelden open houden door opslag van jonge bomen te verwijderen, eenvormige productiebossen om te vormen naar gevarieerd loofbos. Ook is er extra aandacht voor de jeneverbes. De jeneverbes is een beschermde boom, waarvan de meeste exemplaren op de Veluwe en in Drenthe voorkomen. Er is nauwelijks nog natuurlijke verjonging van deze boom. Daarom gaat Natuurmonumenten maatregelen nemen om de bodem geschikt te maken voor kieming van de zaden.</p>
<p>____________</p>
<p>Noot voor de redactie:</p>
<p>Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Kleine Koerkamp, communicatie, 026 35 23 442 of 06 15 02 02 46</p>

Susanne Blommaert
Susanne Blommaert