Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Boeren en natuurbeheerders: van pachters naar partners

22 juni 2016 | Natuurmonumenten

Dinsdag 21 juni ontvingen 39 agrarisch ondernemers in ’s-Graveland de eerste certificaten ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’.

Boeren en natuurbeheerders: van pachters naar partners

<p>Geert van der Veer, directeur van de stichting Vangroenewaarde: “Onze ambitie is om de tegenstelling tussen natuur en landbouw te verkleinen. Daarbij zijn boeren en terreinbeheerders die elkaars taal spreken en natuurondernemers die in en met de natuur werken van onschatbare groene waarde.”</p>
<p>Teo Wams, directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten beaamt dat: “Natuurbeheerders hebben boeren nodig, in het bijzonder boeren die gezondheid van bodem en water centraal zetten en de natuur volwaardig onderdeel van hun bedrijfsvoering willen maken. We maken dan de stap van pachters naar partners waarmee we samen werken aan mooie natuur.” </p>

placeholder

<h3>Samen aan de slag</h3>
<p>Voor natuurbeheerders is het prettig werken met grondgebruikers die vanuit natuur- en landschapsdoelen kunnen denken. Tijdens de cursussen ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’ leren ondernemers hoe natuur- en landschapsdoelen een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering kunnen worden en hoe ze met terreineigenaren mee kunnen denken om de doelen te realiseren.</p>
<p>Herman Menkveld is een van de natuurboeren die vandaag een certificaat ontvangt: “Ik voel mij 100% boer, maar ik onderschrijf zeker niet alle hedendaagse landbouwmethoden. Ook ben ik een natuurliefhebber, maar geen gespecialiseerde ecoloog. Volgens mij is een goed opgeleide natuurboer ook een goede natuurbeheerder, omdat hij het overzicht behoudt tussen natuur en landbouw die elkaar zo hard nodig hebben. In overleg met Staatsbosbeheer beheer ik de natuurpercelen zo, dat de natuurwaarden groter worden, want ook hier geldt: samen werkt beter.”</p>
<p>Voor een optimale samenwerking is het ook belangrijk dat boswachters begrijpen waar ondernemers mee te maken hebben. Daarom doen niet alleen boeren mee, maar straks ook boswachters die vaak samenwerken met boeren en meer kennis op willen doen van de agrarische bedrijfsvoering.</p>
<h3>Inschrijven</h3>
<p>Voor geïnteresseerden is meer info over het cursusaanbod te lezen op de website: www.vangroenewaarde.nl. Een nieuwe cursus start in september, daarvoor inschrijven kan nu al.</p>
<h3>Noot voor de redactie</h3>
<p>Voor vragen van journalisten, neem contact op met persvoorlichting Natuurmonumenten 035-655 9988</p>

Natuurmonumenten