Ga direct naar inhoud
Nieuws

Brabantse natuurorganisaties blij met advies regionale overheden over 380 kV

07 juni 2017 | Simone Prinsen

Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten zijn blij met het advies van de regionale overheden (provincie en 18 gemeenten) aan minister Kamp over de nieuw aan te leggen 380 kV hoogspanningsleiding door Brabant. In dit advies wijzen de overheden het zuidelijke tracé voor de nieuw aan te leggen 380kV af.

Brabantse natuurorganisaties blij met advies regionale overheden over 380 kV

<h3>Afwijzing zuidelijk tracé</h2>
<p>De organisaties zijn dan ook blij dat de samenwerkende regionale overheden dit natuurvernietigende zuidelijke tracé afwijzen. De organisaties willen de regionale overheden daarbij een compliment geven voor het feit dat zij zowel bewonerscomités als natuurorganisaties expliciet gehoord hebben en dat het gelukt is om als provincie en gemeenten samen tot een eensluidend gedragen advies te komen, waarin zowel ruimtelijke kwaliteit (natuur, landschap, cultuurhistorie) als directe leefomgeving (o.a. nabijheid woningen) recht wordt gedaan.</p>
<h3>Een advies waar minister Kamp niet omheen kan</h2>
<p>In onze ogen is dit een goed voorbeeld van hoe regionale overheden hun verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van de natuur en het Brabantse landschap, die onder grote druk staan van ruimtelijke ontwikkelingen. Om dit evenwichtige gezamenlijke advies van de regionale overheden kan Kamp volgens de natuurorganisaties niet heen. Zij gaan er dan ook van uit dat het zuidelijke tracé hiermee definitief van tafel is.</p>
<h3>Kanttekeningen en aandachtspunten bij verdere uitwerking</h2>
<p>In de hoop dat de minister het advies van de regionale overheden gaat volgen, hebben de natuurorganisaties de volgende kanttekeningen en aandachtspunten voor de vervolguitwerking opgesteld:</p>
<h3>Schadebeperking bij natuurgebied Huis ter Heide</h3>
<ul><li>Natuurgebied Huis ter Heide zal helaas in alle voorgestelde gevallen aangetast worden. De gebundelde Bosroute, vanuit bewonerscomité De Moer bedacht om woningen te ontzien, biedt het meest perspectief om die schade te beperken. Voor de vervolguitwerking is dan wel heel belangrijk dat:</li>
<li>Het tracé zodanig geoptimaliseerd wordt dat het open natuurlandschap gespaard wordt;</li>
<li>Er sprake is van uniforme masten voor zowel bestaande als nieuwe 380 kV;</li>
<li>De 150 kV leiding tussen Tilburg-West en Tilburg-Noord ondergronds wordt gelegd om de schade aan natuur en landschap te verminderen.</li>
</ul><h3>Brabantse Wal</h3>
<ul><li>Door de keuze voor het ondergrondse tracé vanaf het knooppunt Markiezaat langs de westzijde van Landgoed Mattemburgh en door het Dal van de Molenbeek, waarbij ook de huidige 150kV ondergronds zal gaan, zal in de nadere uitwerking van het tracé samen met Tennet naar verdere optimalisatie worden gezocht. Zowel Brabants Landschap als het bewonerscomité Heimolen bepleiten om langs landgoed Groot Molenbeek het ondergrondse deel door te trekken.</li>
</ul><p>In het vervolgproces zullen de samenwerkende natuurorganisaties deze punten actief onder de aandacht blijven brengen bij het ministerie van Economische Zaken.</p>
<h3>Meer informatie:</h3>
<p>Natuurmonumenten, Simone Prinsen, persvoorlichter, 06-12299936, s [dot] [email protected]</p>
<p>Brabantse Milieufederatie, Gerben de Vries, beleidsmedewerker duurzame energie 06-23186505, Gerben [dot] [email protected]</p>

Simone Prinsen
Simone Prinsen