Nieuws van de boswachter

Brede steun voor Europees natuurbeleid

12 mei 2014 | Natuurmonumenten

Warme woorden voor natuur van links tot rechts tijdens het eerste groene debat van deze Europese campagne. Natuur en economie zijn geen vijanden, maar bedrijfsleven en natuursector kunnen juist samenwerken voor een groene economie.

Brede steun voor Europees natuurbeleid

Dit bleek maandag tijdens een Europees verkiezingsdebat in Den Haag, georganiseerd door IUCN Nederland en Natuurmonumenten. Onder de deelnemers waren GroenLinks-lijsttrekker Bas Eickhout, D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy en EP-kandidaten van CDA, PvdA, SP, CU-SGP en Partij voor de Dieren.


Duurzaamheidsmanager Frank Hoekstra van bouwbedrijf Heijmans pleitte ervoor om bij overheidsaanbestedingen voor bijvoorbeeld infrastructuurprojecten de impact op de natuur volwaardig mee te wegen. Volgens Hoekstra is dat essentieel om bedrijven te stimuleren duurzamer te gaan werken.


IUCN-directeur Maas Goote: „Als we niet slim omgaan met natuur, is er ook geen robuuste economische ontwikkeling mogelijk. Gezien de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van bevolkingsgroei, klimaatverandering en voedselzekerheid, is IUCN NL groot voorstander van een Europese in plaats van een nationale aanpak."


Gaandeweg het debat brokkelde de eensgezindheid af. Zo bekritiseerden GroenLinkser Eickhout en D66'er Gerbrandy CDA en CU-SGP, die in het EP niet altijd voor de natuurbelangen stemmen.


Teo Wams, directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten, toonde zich desalniettemin enthousiast over de brede steun voor Europese natuurbescherming. „De economische betekenis van natuur kan niet onderschat worden."


Noot voor de redactie


Voor meer informatie neem contact op met Sari Schoo, persvoorlichter Natuurmonumenten, s [dot] [email protected], 06-54295248

Natuurmonumenten
logo