Nieuws van de boswachter

Collecteren voor meer en grotere natuurgebieden

06 februari 2015 | Natuurmonumenten

Duizenden vrijwilligers gaan vanaf maandag 9 februari de straat op om geld in te zamelen voor de aankoop van natuurgebieden. Hiermee wil Natuurmonumenten bedreigde diersoorten een handje helpen. Otter, kerkuil, vroedmeesterpad, gentiaanblauwtje, hazelmuis en andere soorten zijn afhankelijk van leefgebieden die momenteel te klein of te versnipperd zijn. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden en te vergroten hebben zij meer kans om te overleven.

Collecteren voor meer en grotere natuurgebieden

Nog maar 15 procent van Nederland bestaat uit natuurgebieden. Met deze collecte wil Natuurmonumenten samen met vrijwilligers de leefgebieden van kwetsbare diersoorten verbeteren. “Investeren in de aankoop van gebieden zorgt voor natuur die tegen een stootje kan” benadrukt Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten. “Zo staat de otter als roofdier aan de top van een ecosysteem. Als hij overleeft betekent dat de waterkwaliteit op orde is en planten, vissen en andere soorten in evenwicht zijn.”


10.000 vrijwilligers


De jaarlijkse collecte is dit jaar van 9 t/m 14 februari. In ruim 300 gemeenten gaan ongeveer 10.000 vrijwilligers van deur tot deur met een collectebus.


Natuurmonumenten onderhoudt samen met natuurliefhebbers de natuur zoals vrijwilligers in het beheer, leden, collectanten, natuurgidsen, donateurs, kinderen van OERRR of districtsleden. “De natuur in mijn eigen omgeving inspireert me het meest. Tijdens deze collecte gaat het geld naar de aankoop van nieuwe natuurgebieden om kwetsbare soorten meer overlevingskans te geven. Zo krijgen we meer en betere natuur”, zegt Rob van Dam, boswachter van Natuurmonumenten.


Over Natuurmonumenten


Natuurmonumenten is een vereniging met ruim 725.000 leden en donateurs en bijna 200.000 kinderen, lid van OERRR. Zij hebben een gezamenlijk doel: opkomen voor natuur in Nederland. Daarom verwerft en beheert Natuurmonumenten 355 natuurgebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 105.000 hectare. De natuurgebieden zijn bijna allemaal publiek toegankelijk. Er staan zo’n 3200 bouwwerken, waarvan Natuurmonumenten er 1700 beschermt en onderhoudt. 500 bouwwerken bezitten een monumentale status.


Noot voor de redactie


Alleen voor vragen van journalisten, neem contact op met Marlous van 't Pad Bosch, persvoorlichter Natuurmonumenten 06-52525645 @MarlousPadBosch m [dot] [email protected]

Natuurmonumenten
logo