Ga direct naar inhoud
Nieuws

Extra geld voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

07 juli 2017 | Annerieke Velvis

Er komt twee keer 20 miljoen euro extra beschikbaar voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Extra geld voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

<p>Het geld kan worden ingezet in 2019 en 2020, na herschikking van het budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De agrarische collectieven willen graag samen met provincies en natuur- en landschapsorganisaties aan de slag met extra deelnemers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer.</p>
<p>Er is nu niet alleen geld voor meer en effectieve beheercontracten voor akker- en weidevogels, maar ook voor het versterken van ecologische verbindingszones, bijvoorbeeld via het aanleggen en/of herstellen van landschapselementen als houtwallen en heggen. Ook ontstaat met deze financiële impuls ruimte voor uitvoering van pilots ‘natuurinclusieve landbouw’. De Nederlandse landbouw kan zo de productieve landbouw beter verbinden met biodiversiteit en landschap.</p>
<p>Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met en wordt ondersteund door de volgende organisaties: BoerenNatuur.nl, FLORON, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuurmonumenten, RAVON, SoortenNL, De Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds.</p>

Annerieke Velvis