Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Ganzen in Gelderland niet bejaagd in winter

28 april 2014 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Gelders Landschap hebben samen met boeren en jagers in Gelderland de afspraak gemaakt dat ganzen in de winter met rust gelaten worden.

Ganzen in Gelderland niet bejaagd in winter

<p>Afgelopen december sneuvelde het landelijke Ganzenakkoord tussen diverse natuur- en landbouworganisaties en de provincies. Boerenorganisatie LTO Nederland steunde de afgesproken vier maanden winterrust niet langer. De vier maanden winterrust voor trekganzen is voor de natuurorganisaties één van de essentiële pijlers van het Ganzenakkoord.</p>
<p>Omdat het landelijke Ganzenakkoord van tafel is zijn de provincies aan zet om met een aanpak te komen. Zeeland was de eerste provincie die de winterrust voor trekganzen garandeerde. Gelderland volgt nu dit voorbeeld. Andere provincies zoals Overijssel, Noord-Holland en Friesland zijn nog in gesprek met boeren, jagers en natuurbeheerders voor een oplossing van de overlast die ganzen aan agrariers geven in hun provincie. Gezamenlijke natuurorganisaties: “Wij roepen alle provincies op om Zeeland en Gelderland hierin te volgen.”</p>
<p>Voor de natuurorganisaties is rust voor trekganzen van 1 november tot 1 maart essentieel. Voor boeren is een financiële tegemoetkoming in de geleden schade noodzakelijk. Met dit FBE-advies aan de provincie hebben alle partijen in Gelderland toegezegd in gezamenlijkheid de problematiek te zullen aanpakken rond de zomerganzen. Natuurmonumenten ziet daarin het doden van ganzen als laatste optie om overlast tegen te gaan en zal eerst zoeken naar alternatieven van afschot. </p>
<p>Trekganzen verblijven tijdelijk in Nederland en leven de rest van het jaar in de Arctische toendra. Jagen op deze ganzen heeft vooral invloed op een ecosysteem ver weg, waar we de effecten niet van kennen. Jacht beperken tot de ganzen in de zomer geeft die onzekerheid niet. In de maanden dat de winterrust zou moeten gelden brengen zij bovendien beperkt schade toe.</p>
<p><strong>Noot voor de redactie</strong>Voor vragen van journalisten, neem contact op met Marlous van ’t Pad Bosch, persvoorlichter Natuurmonumenten 06-52525645 | m [dot] [email protected] | @MarlousPadBosch</p>
<p>Voor vragen aan FBE Gelderland, secretaris Teun Achterkamp 06-12096079</p>

Natuurmonumenten