Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Groei Efteling mag niet ten koste gaan van kwetsbare natuur

16 november 2016 | Geeke Remmelts

Natuurmonumenten spreekt in een brief aan de gemeente Loon op Zand haar zorg uit over het ontwerp masterplan ‘Wereld van de Efteling 2030’. De Efteling heeft de ambitie om verder te groeien en kijkt daarbij ook naar mogelijkheden aan de zuidzijde. Dit vormt een bedreiging voor de aangrenzende waardevolle en beschermde natuurgebieden tussen Landgoed Huis ter Heide en de Loonse en Drunense Duinen. Gebieden die onderdeel zijn van het Nationale Natuurnetwerk en van groot belang voor het behoud en versterking van de diversiteit aan planten en dieren.

Groei Efteling mag niet ten koste gaan van kwetsbare natuur

<p><strong>Robuuste verbinding</strong>De afgelopen tientallen jaren is er hard gewerkt aan een robuuste verbinding van de natuurgebieden Huis ter Heide en de Loonse en Drunense Duinen om weerstand te bieden aan de achteruitgang van soortenrijkdom. De natuurbrug Westloonse Wissel over de N261 is de meest recente mijlpaal in deze verbinding. Toon Loonen, gebiedsmanager Natuurmonumenten; “het is van groot belang dat aan weerszijden van de natuurbrug voldoende rust en ruimte blijft, zodat dieren die de natuurbrug gebruiken geschikte leefgebieden hebben aan beide zijden van de weg. De in het masterplan opgenomen optie om een tweede toegangsweg aan te leggen over het Hooispoor, midden in de natuurzone, is voor Natuurmonumenten dan ook niet aanvaardbaar.”</p>
<p><strong>Ruimte voor natuur</strong>Natuurmonumenten ziet het belang van de Efteling als topattractiepark voor de toeristisch- economische sector in Brabant en begrijpt de ambitie van de Efteling om haar vooraanstaande positie te willen vasthouden en versterken. De Efteling ligt op een prachtige locatie in een kwetsbare natuuromgeving. Met de realisatie van de verblijfsrecreatieterreinen Bosrijk en Loonsche Land is de zuidgrens wat Natuurmonumenten betreft bereikt en zal verdere ruimtelijke groei van de Efteling in westelijke richting moeten plaatsvinden om de natuur de ruimte te geven die het nodig heeft.</p>
<p><strong>Zorgen over het landschap</strong>Het landschap in het gebied tussen Tilburg en Kaatsheuvel staat door allerlei ruimtelijke ontwikkelingen onder druk. Naast de plannen van de Efteling, liggen er ook plannen voor de aanleg van een nieuw 380 KV hoogspanningstracé, de ontwikkeling van een Leisureboulevard langs de N261 en plaatsing van 200 meter hoge windturbines door de gemeente Tilburg. Natuurmonumenten maakt zich zorgen over zo veel ontwikkelingen in zo een kwetsbare natuurzone en met zoveel impact op het landschap, en benadrukt het belang dat deze in samenhang met elkaar worden ontwikkeld. Natuurmonumenten vraagt in haar brief aan de gemeente Loon op Zand, de Efteling te verzoeken alternatieve voorstellen uit te werken en te komen met plannen die de omliggende natuur versterken.</p>
<p>Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:</p>
<p>Simone Prinsen, s [dot] [email protected] / 06-12299936</p>

Geeke Remmelts
Geeke Remmelts

Boswachter Communicatie en Beleven