Nieuws van de boswachter

Groningse otter doodgereden op A28

16 mei 2014 | Natuurmonumenten

Afgelopen dinsdag werd één van de zeldzame otters die de Provincie Groningen rijk is, doodgereden op de A28 tussen Haren en Groningen. Een paar jaar geleden werd op deze ´Highway to Hell´ ook al een bever doodgereden en vrijwel dagelijks worden meer algemene zoogdieren als ree, das, steenmarter en bunzing doodgereden.

Groningse otter doodgereden op A28

Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten pleiten al jaren voor het oplossen van deze barrière. Vooral toen Rijkswaterstaat besloot een betonnen muur in de middenberm te zetten, werd het voor dieren vrijwel onmogelijk om hier over te steken. Een paar jaar terug is er met beperkte middelen op de grootste knelpunten een raster gezet, maar om echt effectief te zijn, zou dit moeten over de gehele lengte van het tracé waar de betonnen muur in de middenberm staat.


Het is onbegrijpelijk dat er tussen de natuurgebieden met internationale allure als Drentse Aa-dal en Polder Lappenvoort nog steeds geen fatsoenlijke oversteekmogelijk is gerealiseerd. De natuurorganisaties doen dan ook met klem een beroep op Rijkswaterstaat en de Provincie Groningen om op te houden met praten, maar tot realisatie over te gaan.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:


Voor meer informatie neem contact op met Sari Schoo, persvoorlichter Natuurmonumnenten, via: 06-54295248, s [dot] [email protected] of @sarisaar

Natuurmonumenten
logo