Nieuws van de boswachter

Kabinet draagt 100.000 euro bij aan toezicht in natuur

02 juni 2014 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is blij met de toezegging van staatssecretaris Dijksma om vanaf 2015 jaarlijks 100.000 euro bij te dragen in de opleiding van toezichthouders in natuurgebieden, de zogenoemde 'groene boa's'.

Kabinet draagt 100.000 euro bij aan toezicht in natuur

‘Het bedrag dekt ongeveer een derde van de opleidingskosten die jaarlijks per boa gemaakt moeten worden. We hopen dat hiermee de opleiding beter aansluit op de praktijk en aantrekkelijker wordt voor jonge geïnteresseerden. Hiermee denken we de vergrijzing in het veld tegen te kunnen gaan.’


Brandbrief


Het buitengebied kampt steeds en steeds meer met criminaliteit en overlast. Denk hierbij aan dumping van (drugs)afval, stroperij, illegale feesten, de aanleg van wietplantages of andere vormen van overlast. De particuliere werkgevers van de groene boa’s, waaronder Natuurmonumenten, drongen">https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/pers-en-nieuws/ni… daarom in januari 2014 bij minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) aan op versterking van het toezicht. Maandag 2 juni zaten zij bijeen met Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Ook waren het Rijk, provincies, politie en OM aanwezig.


Verbetering samenwerking politie


De groene boa’s zijn in eerste instantie aangesteld om te voorkomen dat de natuur in hun gebied wordt verstoord of vernield. Ook kunnen de toezichthouders van de natuur met hun kennis van het buitengebied de politie in specifieke situaties assisteren. Andersom assisteert de politie de groene boa’s in het buitengebied. Echter, vanwege vergrijzing onder de toezichthouders in de natuur, een opleiding die onvoldoende aansluit op de praktijk, de politie die zich terugtrekt en daartegenover de toenemende overlast en criminaliteit ligt dit in de praktijk vaak anders. Alleen als het gaat om specifieke meldingen komt de politie de groene boa’s versterken. De politie en het OM hebben tijdens het bezoek van Opstelten en Dijksma aan de Hoge Veluwe toegezegd verdere afspraken te maken over wederzijdse inzet en samenwerking in het buitengebied. Ook wordt gewerkt aan verbetering van de verwerking van meldingen van zaken en het digitaal aanleveren van proces-verbalen en strafbeschikkingen door boa’s. Dit laatste helpt de werkgevers eveneens om hun boa's te behouden.


Overige particuliere werkgevers die opereren in dit verband zijn: Federatie Particulier Grondbezit, De12Landschappen, Sportvisserij Nederland, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Kroondomein Het Loo, RGV Holding BV en Het Nationale Park De Hoge Veluwe.


Noot voor de redactie


Voor meer informatie neem contact op met Sari Schoo, persvoorlichter Natuurmonumenten via 06-54295248, s [dot] [email protected] of @sarisaar

Natuurmonumenten
logo