Nieuws van de boswachter

Kinderen gunnen dieren rust

27 augustus 2014 | Annerieke Velvis

Ruim de helft van de kinderen die thuis geen hond heeft, zegt wel eens te schrikken van loslopende honden. Een meerderheid van hen vindt dat honden buiten aangelijnd of in een apart gebied moeten spelen. Zelf willen vrijwel alle kinderen ergens anders spelen als dieren rust nodig hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuurmonumenten onder kinderen over natuurbeleving.

Kinderen gunnen dieren rust

Aan het onderzoek hebben 2255 kinderen deelgenomen die zijn aangesloten bij OERRR, de beweging voor kinderen van Natuurmonumenten. De deelnemers in de leeftijd van 6 tot 12 jaar (enkelen van 13 jaar of ouder) vulden de enquête ‘Help de boswachter’ in, een vragenlijst over hun beleving van natuur en wat volgens hen wel en niet mag in de natuur. De enquête onder kinderen is vooraf gegaan aan de Grote Natuur Enquête over natuurbeleving die donderdag 28 augustus van start gaat.

Natuurmonumenten hecht veel waarde aan de mening van kinderen en wil hun denkkracht inzetten bij de inrichting en het beheer van natuurgebieden. Kinderen zijn de natuurbeschermers van nu en de toekomst.

Lekker buiten in het bos

De meeste kinderen spelen het liefst buiten (85%). Zij gaan vooral graag naar het bos ( 75%), een speeltuin (64%) en naar het water (47%). Hier vinden ze het leukst om hutten te bouwen (45%), te klauteren en klimmen (40%) en in het om het water te zwemmen (38%) en te varen ( 36%).

Bijna alle kinderen vinden dat je hutten mag bouwen in de natuur (96%) en in bomen mag klimmen (90%). Ook vinden zij dat beestjes vangen (81%) en vissen (74%) wel mogen.

“Dit past bij onze koers om plekken in de natuur te creëren waar kinderen vrij kunnen struinen, in bomen kunnen klimmen en hutten kunnen bouwen”, vertelt Rinia Willemse, projectleider van OERRR. “Dat kan nu al op het eiland Tiengemeten bij Rotterdam, in het Klauterwoud bij het Bezoekerscentrum Oisterwijk en in het Avonturenbos bij Bezoekerscentrum Brunsummerheide. Ook in ’s-Graveland wordt een struinplek gemaakt voor kinderen.”

Honden liever aan de lijn

Een vuurtje stoken is iets waarvan kinderen vinden dat dat niet mag in de natuur (80%). Over het los laten lopen van je hond verschillen de meningen. 44% vindt dat dit wel zou mogen, 56% zou dit liever verbieden.

Ruim één op de vijf kinderen heeft thuis een hond. Zij vinden veel vaker dan kinderen zonder hond dat je een hond best los mag laten lopen. Ruim de helft van de kinderen zonder hond zegt wel eens te schrikken (55%) van loslopende honden. Zij vinden dat die aangelijnd moeten zijn of een apart gebied moeten krijgen.

“In veel gebieden mag de hond mee, aan de lijn. In andere gebieden zijn honden niet toegestaan” licht Willemse toe. “ Op sommige plekken mogen ze los of is er een speciaal hondenlosloopgebied ingericht. Onze boswachters merken dat veel mensen met honden zich niet aan de regels houden en hun hond los op plekken laten waar dit niet mag. Het merendeel van de kinderen zegt daar last van te hebben.”

Dieren spotten is leuk

De meeste kinderen hebben al veel dieren in de natuur gezien. Bijna alle kinderen hebben wel vlinders, duiven en konijnen gezien. Maar ook egels en herten (72%) zijn opvallend vaak gezien. Wilde zwijnen en vossen worden relatief weinig gezien, maar nog altijd door respectievelijk 19% en 27%. Kinderen vinden het leuk om al deze dieren in de natuur te zien (82%) en ook bijzonder (62%) en zelfs spannend (35%).

Natuurmonumenten sluit af en toe gebieden af omdat dieren rust nodig hebben. Dat je hierdoor soms een tijdje niet kan spelen, kan op veel begrip rekenen onder kinderen. 94% van de kinderen vind het goed dat dit wordt gedaan. Zij zien dat het beter is voor de dieren en vinden dat zij ergens anders kunnen spelen.

“Kinderen vinden het volstrekt normaal om hutten te bouwen en in bomen te klimmen. Maar zodra de dieren er last van hebben, zoals broedvogels of reeën, begrijpt bijna ieder kind dat dit soms niet mag of kan. Dit bevestigt onze inzet om speciale natuurspeelplekken in te richten”, concludeert Willemse.

Annerieke Velvis
logo