Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

Marga Coesèl-Wouda ontvangt Oudemans-medaille Natuurmonumenten

21 MAART 2015

Dr. Marga Coesèl-Wouda ontving zaterdag 21 maart de eremedaille van Natuurmonumenten.

Marga Coesèl-Wouda ontvangt Oudemans-medaille Natuurmonumenten

De prijs is in 1970 ingesteld door de zoon van de eerste voorzitter van Natuurmonumenten. Het is een eerbetoon aan mensen die zich op bijzondere wijze voor de natuur en haar bescherming hebben ingezet. Martin Wassen: ‘Marga houdt de geschiedenis van de natuurbescherming in Nederland levend. Ze maakt die geschiedenis zichtbaar om ons te inspireren, om ons een spiegel voor te houden en als eerbetoon aan hen die in zo hoge mate hebben bijgedragen aan de natuurbescherming in de afgelopen 110 jaar.’

Over Marga Coesèl

Marga Coesèl is in de afgelopen decennia van grote betekenis geweest voor het beschrijven van de geschiedenis van natuurbescherming en die van Natuurmonumenten en haar ‘founders’ in het bijzonder. Dit heeft geleid tot een aantal bijzondere boeken en een veelheid aan artikelen. Zij schreef over de grondleggers van de natuurbeschermers en Natuurmonumenten altijd in heldere en volledige analyses van hun leven en hun motivaties. Drie jaar geleden verscheen haar selectie van brieven die haar ‘held’ Jac.P. Thijsse schreef. Vorig jaar verscheen van Marga’s hand ‘Uit de schaduw van Jac.P. Thijsse’, een eerbetoon aan Eli Heimans, dat uitkwam ter gelegenheid van zijn 100e sterfdag van Heimans. Daarnaast schreef ze talloze artikelen onder andere over bekende en onbekende natuurbeschermers. Naast haar onderzoek en publicaties heeft Marga belangrijke bijdragen geleverd aan het behoud van het natuurbeschermingsarchief. In de jaren zeventig heeft de bibliotheek van Natuurmonumenten een zeer toegankelijk documentatiecentrum opgezet. Ook bij Heimans en Thijsse Stichting en de Artis Bibliotheek werkt ze mee aan het behoud en toegankelijk maken van het historisch archief van de natuurbescherming.

Voorgangers Oudemans-Penning

Dit is het laatste jaar waarin de penning wordt uitgereikt. Meer dan dertig mensen ontvingen de penning, zoals onder andere: Hugo Bloemers (voorzitter van 1960-1973, periode van groei), Gerrit Brouwer (jarenlang bestuurslid Natuurmonumenten, voorzitter Vogelbescherming én man achter eerste aankopen in De Wieden), Hans Gorter (van ’46 tot ’79 directeur van Natuurmonumenten én auteur van ‘Ruimte voor natuur’) en Victor Westhoff (bioloog die grote stempel drukte op natuurbeheer in de 2e helft vorige eeuw). In 2014 werd de penning uitgereikt aan Jaap Dirkmaat, die eerst de das redde en daarnaast met zijn passie, vasthoudendheid en creativiteit aandacht eist voor de natuurwaarden in het cultuurlandschap. Voor een totaaloverzicht klik hier.