Nieuws van de boswachter

Minder aanrijdingen met wild door innovatieve oplossingen

09 april 2014 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten gaat een impuls geven aan het verminderen van het aantal aanrijdingen met wilde dieren door het ontwikkelen van innovatieve maatregelen. Hiervoor schrijft de natuurorganisatie op vrijdag 11 april een prijsvraag uit. De natuurorganisatie roept studenten, young professionals en ieder ander met een innovatief idee op om te reageren. De winnaar ontvangt de Natuur Innovatieprijs. Het is voor het eerst dat Natuurmonumenten deze prijs uitreikt.

Minder aanrijdingen met wild door innovatieve oplossingen

Aanrijdingen


Natuurmonumenten hield eind vorig jaar een achterbanraadpleging over de omgang met grote wilde dieren. Reeën, herten en zwijnen leven op steeds meer plekken in Nederland. Dit leidt enerzijds tot blijdschap bij veel mensen, anderzijds levert hun toenemende aanwezigheid tot problemen en overlast voor anderen. Zo worden de leefgebieden van wilde dieren doorsneden met wegen. Dit leidt tot aanrijdingen met risico’s voor mens en dier. Tussen 2009 en 2013 werden alleen al in Gelderland 6205 reeën aangereden. Het landelijke cijfer voor dit dier ligt vele malen hoger. Reeën komen overal in Nederland voor.


Innovatieve oplossingen


Met de prijsvraag wil Natuurmonumenten de laatste technologische ontwikkelingen benutten om de kans op een aanrijding te verkleinen. Dit zijn maatregelen die gericht zijn op de dieren zelf, de inrichting van de weg of juist het gedrag van de automobilist. “De prijsvraag houdt het onderwerp rond wilde dieren op de agenda. Bovendien willen we jonge mensen zoals studenten en young professionals betrekken bij ons werk”, licht Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten toe op het jaarlijkse Voorjaarsforum in Amersfoort. “We willen mensen aanzetten om te komen tot innovatieve oplossingen met behulp van de laatste technologische ontwikkelingen en de nieuwste inzichten om gedrag van mensen te beïnvloeden. Bijna iedere auto heeft navigatie, we zijn continue online. Dit biedt kansen voor nieuwe oplossingen.”


Natuur Innovatieprijs


Natuurmonumenten daagt vanaf vrijdag 11 april mensen uit om met een verfrissend idee te komen. Mensen hebben tot en met 31 augustus de tijd om hun idee in te sturen. Een jury met Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van de provincie Gelderland, directeur Frank Dales van de Dierenbescherming, directeur Carlo van de Weijer van 'Smart Mobility' van de TU Eindhoven en Marc van den Tweel selecteert vijf genomineerden. In oktober presenteren zij hun idee aan de jury en het publiek in debatcentrum De Balie in Amsterdam. De winnaar ontvangt de Natuur Innovatieprijs: samen met Natuurmonumenten een plan maken om het idee verder te ontwikkelen. Ook krijgt de winnaar een reischeque van SNP Natuurreizen aangeboden.


Op www.natuurmonumenten.nl/innovatieprijshttps://www.natuurmonumenten.nl/innovatieprijs">www.natuurmonumenten.nl…; staan de spelregels.


Noot voor redactie, niet ter publicatie: voor nadere informatie kunt u terecht bij Marlous van ’t Pad Bosch, persvoorlichter Natuurmonumenten: 06 – 52 52 56 45.

Natuurmonumenten
logo