Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Natuurmonumenten kritisch over voorstel ganzen in Friesland

17 juni 2014 | Natuurmonumenten

De volledige vier maanden winterrust voor ganzen in Friesland gaat pas over twee jaar definitief in. Dat is de uitkomst van een maandenlange discussie in de provincie.

Natuurmonumenten kritisch over voorstel ganzen in Friesland

<h3>Terugdringen van schade</h3>
<p>Deze zomer zetten alle partijen zoals ook Natuurmonumenten zich in om de overlast van de zomerganzen terug te dringen. De natuurorganisaties en hun achterban hebben moeite met het doden van ganzen. Toch accepteren ze het voorstel van de definitieve en volledige winterrust voor trekganzen pas vanaf 2016 gezien de uitzonderlijke situatie in Friesland. </p>
<p>Ganzen uit noordelijke gebieden overwinteren in ons land. Nederland is een ganzenland, ze horen hier thuis. Aan de andere kant sluiten natuurorganisaties de ogen niet voor de keerzijde van dit succes. De groeiende populatie ganzen veroorzaakt economische schade aan met name de landbouw in Friesland en in andere provincies. Sinds het klappen van het landelijke Ganzen-7 akkoord zijn die aan zet om samen met alle partijen tot een compromis te komen, in lijn met de eerdere G-7 afspraken. Het akkoord stond voor het terugdringen van schade in de zomer en het gunnen van winterrust voor trekganzen in de winter.</p>
<p>In september gaat het voorstel van de Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten. Natuurmonumenten hoopt dat Friesland dan net als Groningen, Zeeland en Noord-Holland voor volledige winterrust kiest. </p>
<h3>Noot voor de redactie</h3>
<p>Tom Rustebiel, communicatieadviseur Natuurmonumenten Noord 06-10854203 | t [dot] [email protected] </p>

Natuurmonumenten