Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Natuurmonumenten omarmt ambitie Rijkswateren van staatssecretaris Dijksma

03 februari 2015 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten omarmt de langetermijnvisie van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken die zij vandaag, dinsdag 3 februari naar de Tweede Kamer stuurde en presenteerde in Trouw. Ze benoemt zes Rijkswateren waarvan zij de toekomst schetst: het Rivierengebied, de Zuidwestelijke delta, het Kustgebied, de Wadden, het IJsselmeer en de Noordzee. Natuurmonumenten hoopt dat het ministerie van EZ deze ambitie samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal oppakken en dat zij samen tot concrete projecten komen, daar waar dat nog nodig is.

Natuurmonumenten omarmt ambitie Rijkswateren van staatssecretaris Dijksma

<p>Net als Natuurmonumenten komt haar ambitie neer op meer ruimte voor natuurlijke processen, die door de bouw van bijvoorbeeld sluizen en dijken nagenoeg tot stilstand zijn gekomen. Denk aan het getij op het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen, met de zeespiegel meegroeiende kwelders, geen hogere dijken maar bredere uiterwaarden en een natuurlijk peil van het IJsselmeer. Een dynamischer natuurbeheer dat leidt tot meer veiligheid van mensen en gaat hand in hand met economische ontwikkeling.</p>
<p>In deze streefgebieden onderhoudt Natuurmonumenten flinke stukken natuur. Zoals het Haringvliet in Zuid-Holland, waar met het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen in 2018 weer een dynamiek van eb en vloed zal ontstaan. Dan kan het zoete rivierwater zich met het zoute water van de zee vermengen en ecosystemen zich herstellen.</p>
<h3>Dubbele zeedijk Delfzijl</h3>
<p>Een project waar Natuurmonumenten graag snel vaart in wil krijgen is de uitvoering van een dubbele zeedijk ten noorden van Delfzijl. Dit is uiteindelijk goedkoper dan een traditionele dijkversterking. Tussen de twee dijken ontstaat ruimte voor nieuwe natuur en zilte landbouw.</p>
<p>De eilandengroep Marker Wadden, een innovatief natuurproject in het Markermeer blaast het gebied weer nieuw leven in. Door een verstikkende laag slib en de harde oevers krijgen planten en vissen hier al decennia lang geen kans om zich te vestigen en te overleven. Een archipel aan eilanden, aantrekkelijk voor veel vogelsoorten, moet hier verandering in gaan brengen. Met de Marker Wadden gaan de natuur en economie elkaar versterken. Zo zullen de waterrecreatiesector en het toerisme profiteren van dit nieuwe natuurgebied.</p>
<p>Ook beheert Natuurmonumenten Schiermonnikoog, Griend en een groot deel van Texel. Volgens de staatssecretaris moeten kerven worden aangebracht in de onbewoonde stukken van de Waddeneilanden. Dit resulteert in een natuurlijke vorm van ophoping van zand bij storm. Op het meest oostelijke eiland, Schiermonnikoog doet Natuurmonumenten hier al ervaring mee op. </p>
<h3>Haringvliet</h3>
<p>In de Zuidwestelijke delta ligt het Haringvliet, dat vroeger een uniek landschap van slikken, schorren en rietvelden was. Natuurmonumenten gaat samen met het WNF, ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland en de Vogelbescherming dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij deze getijdenatuur herstellen. Hier gaan vissen en vogels zich weer thuis voelen. Mosselbanken herstellen, een visvriendelijke sluis aanleggen, de hier uitgestorven steur herintroduceren en de commerciële bevissing terugdringen. Het gebied wordt ook voor bezoekers aantrekkelijker gemaakt, met onder andere uitkijktorens en aanlegsteigers.</p>
<p>De ambitie van de staatssecretaris van Natuur (EZ) is een prachtig vergezicht, waarmee zij visie toont van het kabinet: een veilig waterlandschap, waar een veerkrachtige natuur minder mensenhanden nodig heeft en ruimte biedt voor de regionale economie. Samen met het ministerie van I&amp;M komt dit vergezicht hopelijk snel dichtbij. </p>
<h3>Noot voor de redactie</h3>
<p>Voor vragen van journalisten, neem contact op met Marlous van 't Pad Bosch, persvoorlichter Natuurmonumenten 06-52525645 m [dot] [email protected] @MarlousPadBosch</p>

Natuurmonumenten