Nieuws van de boswachter

Natuurmonumenten optimaliseert verkoop van duurzaam hout

23 september 2014 | Natuurmonumenten

De natuur zo mooi mogelijk houden – dat is een van de doelstellingen van Natuurmonumenten. Om dat doel te bereiken beheren we onze bossen op een duurzame manier. Dat betekent dat er hout gekapt kan worden. Voor duurzaam bosbeheer en de verkoop van het hout dat daar bij vrijkomt slaat Natuurmonumenten de handen ineen met drie ondernemers in de houthandel: Rondhout Handelsmaatschappij Int BV, Meulendijks Rondhout BV en Boeve & Hop BV. De partijen staan voor continuïteit en de kwaliteit van een mooi Nederlands houtproduct met een zo duurzaam mogelijke bestemming.

Natuurmonumenten optimaliseert verkoop van duurzaam hout

Henkjan Kievit, hoofd van de afdeling Ondernemen bij Natuurmonumenten: ‘Wij zijn blij met deze samenwerking die ons helpt om onze bossen voor nu en in de toekomst te kunnen blijven beheren. Daarmee maken we het mogelijk dat planten en dieren er kunnen leven en de samenleving er van kan genieten.’ Gijs van den Berg namens de ondernemers: ‘Wij vinden het fantastisch om met een vereniging als Natuurmonumenten samen te werken aan een duurzaam Nederlands bos en een prachtig houtproduct van Nederlandse bodem.’


De vier partijen tekenen vandaag een overeenkomst waarmee ze hun samenwerking bekrachtigen. Natuurmonumenten levert het hout vanuit de gebieden die de vereniging beheert, de gezamenlijke partijen verwerken het hout en bieden het aan op de markt. Natuurmonumenten heeft de verkoop van het hout sinds kort landelijk georganiseerd. Samen met de medewerkers in de regio wordt bepaald wat er bij het natuurbeheer aan hoeveelheid hout vrijkomt. Kievit: ‘We organiseren de houthandel nu landelijk, samen met drie professionele partijen. Dat komt het aanbod, de kwaliteit en continuïteit van leveren ten goede.’


De vier organisaties willen van elkaar leren en elkaar inspireren. Daarmee willen ze ervoor zorgen dat de prachtige Nederlandse bossen behouden blijven, terwijl er tegelijk een groter deel van het hout dat wordt gebruikt van Nederlandse bodem komt. Duurzaamheid is een kernwoord in deze samenwerking en dat beperkt zich niet alleen tot het bos en de verkoop, maar is voor alle partijen ook een prioriteit in hun bedrijfsvoering.


Kievit: ‘Het is voor ons essentieel om te zien welke partijen het hout afnemen, en hoe het bedrijfsproces in elkaar steekt. Naar elkaar toe zijn de partijen daar volledig open over, en dat geeft ons veel vertrouwen.’


Noot voor redactie, niet voor publicatie:Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Werner Tolsma, persvoorlichter Natuurmonumenten, w [dot] [email protected], 06-54295248

Natuurmonumenten
logo