Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Natuurmonumenten tevreden met aanpassing wetsvoorstel over jacht

25 juni 2015 | Natuurmonumenten

De Tweede Kamer debatteert vandaag voor de laatste keer over de nieuwe Natuurwet. Natuurmonumenten is blij dat het er naar uit ziet dat er een nieuwe wet komt voor de natuur. De intrinsieke waarde van de natuur wordt erkend in deze wet, de natuur heeft ook waarde op zichzelf. Dit laatste is niet verankerd in de huidige wet.

Natuurmonumenten tevreden met aanpassing wetsvoorstel over jacht

<p>De regelgeving rondom de jacht is een onderdeel van de natuurwet. En tevens het meest omstreden punt. Natuurmonumenten vindt het belangrijk dat wilde dieren alleen gedood worden in het kader van schade- en overlastbestrijding, en pas als alle alternatieven zijn verkend.</p>
<p>Om die reden vindt de natuurorganisatie het spijtig dat de wildlijst met vrij bejaagbare soorten zoals het konijn, de houtduif en de haas, blijft bestaan. Wel is de organisatie tevreden over het feit dat dierenwelzijnsorganisaties uitgenodigd worden om deel te nemen aan het faunabeheer. Natuurmonumenten pleit voor meer transparantie en maatschappelijke betrokkenheid bij de jacht. In deze wet staan daarvoor goede aanknopingspunten.</p>
<p>Natuurmonumenten was ontstemd over een recent voorgestelde wetsaanpassing door VVD en PvdA. Hierdoor zouden twintig diersoorten in praktijk vrij bejaagbaar worden in geval van schade. De natuurorganisatie vindt dat alleen na een zorgvuldige afweging en op basis van een goed uitgewerkt faunabeheerplan afschot bij schade plaats mag vinden. VVD en PvdA hebben dit punt na overleg overgenomen in de nieuwe versie van het zogenaamde ‘amendement’. Natuurmonumenten is dan ook verheugd dat VVD en PvdA nu wel kiezen voor een planmatige aanpak van het faunabeheer.</p>
<h3>Noot voor de redactie</h3>
<p>Bent u journalist en wenst u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Margreet van Beem, m [dot] [email protected], 0655825191 of Sari Schoo, s [dot] [email protected], 0654295248. </p>

Natuurmonumenten