Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Natuurmonumenten tevreden met Gronings ganzenakkoord

27 mei 2014 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en landbouworganisaties hebben samen met de provincie Groningen afgesproken dat ganzen in de winter met rust worden gelaten. Daar tegenover staat dat het aantal overzomerende ganzen zal worden teruggebracht. Deze ganzen veroorzaken landbouwschade en hun aantal is sterk groeiende.

Natuurmonumenten tevreden met Gronings ganzenakkoord

<p>Natuurmonumenten heeft moeite met het doden van ganzen, maar is blij met de ingestelde winterrust van 1 november tot 1 maart. Dit is noodzakelijk voor de duurzame instandhouding van trekganzen zoals brandganzen, kolganzen en rietganzen. Ganzen uit noordelijke gebieden overwinteren in ons land. Nederland is een ganzenland, ze horen hier thuis. Aan de andere kant sluiten natuurorganisaties de ogen niet voor de keerzijde van dit succes. De groeiende populatie ganzen veroorzaakt economische schade aan met name de landbouw.</p>
<p>Natuurmonumenten is tevreden dat de provincie Groningen haar verantwoordelijkheid neemt en hoopt dat andere provincies volgen. Eerder kozen ook Gelderland, Noord-Holland en Zeeland voor de winterrust.</p>
<h3>Noot voor de pers</h3>
<p>Marlous van 't Pad Bosch, persvoorlichter Natuurmonumenten 06-52525645 | @MarlousPadBosch | <a href="mailto:m.vantpadbosch%40natuurmonumenten.nl">m [dot] [email protected]</a></p>

Natuurmonumenten