Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten wil industrialisatie Werelderfgoed Waddenzee stoppen

18 februari 2015 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten wil een moratorium op nieuwe delfstoffenwinning onder het Werelderfgoed Waddenzee. Vandaag concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat het Rijk en het winbedrijf stelselmatig de risico’s van gaswinning negeerden. Natuurmonumenten vreest dat dit ook geldt voor de vergunningverlening van zoutwinning en de plannen voor gaswinning bij Schiermonnikoog en Terschelling.

Natuurmonumenten wil industrialisatie Werelderfgoed Waddenzee stoppen

<p>‘In een Werelderfgoed en een natuurgebied van internationale betekenis voor trekvogels moeten de natuurwaarden centraal staan in de besluitvorming.’ Wilfred Alblas, regiodirecteur bij Natuurmonumenten, is hierover helder. ‘Bij de afgegeven vergunningen in de Waddenzee lijken de risico’s voor mens en natuur ondergeschikt aan de opbrengst. Pas nadat het Ministerie van Economische Zaken een concessie heeft verleend, worden de gevolgen voor de natuurwaarden onderzocht. De onafhankelijkheid van de overheid komt hierdoor in het geding.’ Natuurmonumenten pleit ervoor dat natuurbeheerders betrokken worden bij de afweging rond het afgeven van een concessie.</p>
<p>Bodemdaling in het Waddengebied kan desastreus uitpakken voor de honderdduizenden trekvogels die aangewezen zijn op de droogvallende platen. De vergunningverlening gebeurt op basis van modelberekeningen voor de gevolgen van zout- en gaswinning. Deze geven geen echte zekerheden. Tevens is er geen zicht op het effect van de opeenstapeling van de verschillende winningen. ‘Daarnaast maken we ons ook grote zorgen over de belevingswaarde van het Wad voor omwonenden en toeristen,’ refereert Alblas aan de plannen.</p>
<p>Natuurmonumenten haakt met dit standpunt aan bij de eilanders, die deze week massaal in opstand komen. Het initiatief op Terschelling en eerder op Schiermonnikoog staat niet op zich. De laatste jaren neemt de industrialisatie van het Waddengebied toe. Naast de gas- en zoutwinning draait er een kolencentrale in de Eemshaven en worden er windmolens voorzien rondom kwetsbare natuur. ‘Een groot contrast met onze gesprekken met de vissers, waar we net stappen aan het maken zijn om de visserij te verduurzamen. In plaats van energie te verliezen aan het beperken van schade willen we juist bouwen aan een rijkere Waddenzee.</p>
<p>Natuurmonumenten, een vereniging van 725.000 leden en donateurs en 195.000 kinderen van OERRR, zet zich samen met andere organisaties in voor de natuur in het Waddengebied. De Waddenzee is het grootste natuurgebied van ons land is. Het is een Wereld Erfgoed en heeft internationale betekenis voor honderdduizenden trekvogels en toeristen.</p>
<h3>Noot voor de redactie, niet ter publicatie</h2>
<p>Journalisten kunnen voor informatie contact opnemen met Natuurmonumenten, Persvoorlichter Sari Schoo, 06-54295248 of s [dot] [email protected]</p>

Natuurmonumenten