Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Natuurorganisaties breiden samenwerking uit voor sterkere natuur

03 februari 2014 | Natuurmonumenten

Een breder aanbod, een hoger rendement en een gezamenlijke aanpak. Met als belangrijkste inzet: een sterkere natuur in Nederland. Door intensievere samenwerking willen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de 12Landschappen...

Natuurorganisaties breiden samenwerking uit voor sterkere natuur

<p>De samenwerking past in de lijn van aanbevelingen van het externe adviesbureau dat Natuurmonumenten raadpleegde voor advies. Die rekent in het rapport ‘Samen sterk voor de natuur’ voor dat de drie organisaties tezamen jaarlijks in het meest gunstige scenario op een termijn van 5 tot 7 jaar tussen de 35 en 60 miljoen euro kunnen vrijspelen om te investeren in de natuur, door nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en nog eendrachtiger te werken. Dat is ongeveer tien procent van het gezamenlijke jaarbudget. De natuur heeft het nodig. Ondanks vele inspanningen en successen van de natuurorganisaties gaat het niet goed met de natuur in Nederland. Wereldwijd is er nog 70% van de oorspronkelijke soortenrijkdom over, in Europa is dat 50% en in Nederland resteert slechts 15%.</p>
<p>Op een aantal plekken is de samenwerking al zichtbaar: Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten delen op verschillende locaties het onderkomen, bijvoorbeeld op Texel. Door efficiënter om te gaan met huisvesting, materieel en mensen beter te delen, kunnen de kosten omlaag en blijft er meer over voor natuurbeheer. Soms is er sprake van herverkaveling van gronden, zodat deze nog beter beheerd kunnen worden. Ook in Overijssel wordt deze intensievere samenwerking in de praktijk gebracht, waar Natuurmonumenten een gebied van Landschap Overijssel beheert. Succes zal een aansporing vormen om op zoek te gaan naar vergelijkbare kansen elders in het land.</p>
<p>De organisaties zullen in de toekomst elkaars expertise ook benutten bij de houtoogst –en verkoop. Schaalvoordeel kan de inkomsten vergroten. Het externe adviesbureau raamt dat de gezamenlijke oogst en verkoop van hout en biomassa jaarlijks tot zo’n 10 miljoen euro extra oplevert. Hier gaan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten samen mee aan de slag. De verkoop van hout en biomassa is bij Staatsbosbeheer vanzelfsprekend een bron van inkomsten, Natuurmonumenten is zich pas recent nadrukkelijker op deze markt gaan begeven.</p>
<p>Als derde actie worden op het recreatiegebied de handen nadrukkelijker ineen geslagen. Zo hebben Staatsbosbeheer en De 12Landschappen al een intentieovereenkomst getekend om samen op te trekken in de verhuur van vakantiewoningen. Natuurmonumenten zal zich hierbij aansluiten. Alle drie de organisaties bieden woningen aan, van voormalige boswachterswoningen tot erfgoed zoals boerderijen, molens etc.. Het ligt voor de hand dat schaalgrootte een positief effect heeft op de kosten en baten. Op dit moment beheert Staatsbosbeheer 57 vakantiewoningen. Natuurmonumenten 11 en De 12Landschappen biedt 20 huizen aan. Over de precieze invulling maken de drie op dit moment verdere afspraken.</p>
<p>Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De 12Landschappen beheren samen zo’n 477.000 hectare natuur.</p>
<h4>Noot voor de redactie, niet voor publicatie:</h4>
<p>Voor meer informatie neem contact op met Sari Schoo, persvoorlichter Natuurmonumenten, via: 06-54295248, s [dot] [email protected] of @sarisaar</p>

Natuurmonumenten