Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Oproep aan Groene Wethouders: laat mensen in beweging komen

28 januari 2015 | Natuurmonumenten

Natuur verbinden aan lokale thema’s in gemeenten zoals zorg, onderwijs, jeugd, ruimtelijke ontwikkeling of energie. Dat geeft betekenis aan de waarde van natuur. Natuurmonumenten spreekt op woensdag 28 januari over inspirerende natuurprojecten tijdens de eerste bijeenkomst van het bestuurlijk netwerk Groene Wethouders van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Oproep aan Groene Wethouders: laat mensen in beweging komen

<p>Natuur biedt voordelen om het hoog op de gemeentelijke agenda te zetten en nieuwe allianties te vormen van gemeenten en natuurorganisaties. Natuur zorgt voor actieve mensen die betrokken zijn bij hun omgeving en de natuur, verbetert het klimaat in steden en dorpen en levert een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat op. Bovendien kan het helpen de zorgkosten te beperken.</p>
<h3>Mede-eigenaarschap van natuurgebieden </h3>
<p>Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten, riep eind vorig jaar op om de <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/pers-en-nieuws/pe…; over natuurgebieden los te laten. Deze uitspraak deed hij in reactie op de uitkomsten van een landelijke achterbanraadpleging over natuurbeleving. Mensen zijn vaak nauw verbonden aan hun omgeving, waarvoor ze zich willen inzetten. Zoals aan een park, een stuk braakliggend terrein of het natuurgebied dichtbij, dat ze beschouwen als hun eigen achtertuin. Natuurmonumenten, een vereniging met 728.000 leden wil mensen mede-eigenaar van de natuur maken. Dit doet zij door samen met haar achterban beheeractiviteiten uit te voeren, mensen vragen mee te denken met de inrichting van een gebied of het samen organiseren van activiteiten. In Kardinge, Delfzijl, het Voorsterbos of landgoed Visdonk deed de natuurorganisatie positieve ervaringen hiermee op.</p>
<p>Een ander voorbeeld van<a href="https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/pers-en-nieuws/ni…; mede-eigenaarschap</a> is een samenwerking met boeren, boswachters van Natuurmonumenten en de stad Rotterdam, die werken aan een leefgebied voor weidevogels in polder Schieveen. Dit deel van Nederland kampt met het grootste natuurtekort. Het project wordt door alle betrokkenen op handen gedragen.</p>
<h3>Groen verbindt</h3>
<p>Vorig jaar maart stelde Natuurmonumenten samen met andere natuur- en milieuorganisaties en de VNG een <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/pers-en-nieuws/pe… </a>met actiepunten op dat door VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma en Marc van den Tweel werd gepresenteerd.</p>
<p>Naast Sharon Dijksma en Marc van den Tweel spreken o.a. Henk Mulder, wethouder in Almere, Sylvo Thijsen van Staatsbosbeheer, Albert Klein Haneveld en Martin Boomkens van Nationale Moestuinen en Olaf Prinsen, wethouder in Apeldoorn en Lian Merkx, projectleider TEEB-Stad (‘The Economics of Ecosystems and Biodiversity’). De bijeenkomst vindt plaats bij de VNG in Den Haag van 15.00-17.00 uur. </p>
<h3>Noot voor de redactie</h3>
<p>Voor vragen van journalisten, neem contact op met Marlous van 't Pad Bosch, persvoorlichter Natuurmonumenten 06-52525645m [dot] [email protected] @MarlousPadBosch</p>

Natuurmonumenten