Nieuws van de boswachter

PERSUITNODIGING symposium: Naar een nieuwe natuurwet

10 januari 2014 | Natuurmonumenten

2014 wordt het jaar waarin het parlement zich buigt over een nieuwe natuurwet. A.s maandag 13 januari presenteren de Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties hun gezamenlijke visie op de natuurbescherming in Nederland. Alle aanwezigen en in het bijzonder Tweede Kamerleden krijgen de mogelijkheid op de voorstellen te reageren.

PERSUITNODIGING symposium: Naar een nieuwe natuurwet

Nieuwe Natuurwet


Een voorstel voor een nieuwe Wet natuurbescherming is in augustus 2012 door de toenmalige demissionaire staatssecretaris Bleker ingediend bij de Tweede Kamer. Dit voorstel is door de huidige Tweede Kamer controversieel verklaard. In het regeerakkoord 'Bruggen Bouwen' van het VVD-PvdA-kabinet is opgenomen dat het wetsvoorstel via een nota van wijziging zal worden aangepast. Deze nota van wijziging wordt waarschijnlijk begin 2014 door staatssecretaris Dijksma bij de Tweede Kamer ingediend, waarna de parlementaire behandeling start.


Symposium: Naar een nieuwe natuurwet


Op het symposium 'Naar een nieuwe natuurwet' presenteren Teo Wams van Natuurmonumenten en Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland namens vijftig groene organisaties hun gezamenlijke visie op de natuurwetgeving in Nederland.waarin gebieds- en soortenbescherming belangrijke onderdelen zijn. De organisaties vertegenwoordigen een achterban van 4 miljoen leden en donateurs, en 100.000 zeer actieve vrijwilligers.


Deze groene 'coalitie' (waaronder Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, de Dierencoalitie met 22 organisaties, de Provinciale Natuur en Milieufederaties, de Vlinderstichting, KNNV, Soortenbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming, Wereld Natuur Fonds, De12Landschappen, Landschapsbeheer Nederland, IUCN NL) gaat tijdens het symposium graag het gesprek aan met alle aanwezigen: vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en uit de wetenschap, bestuurders en politici. Vijf Kamerleden hebben toegezegd om aanwezig te zijn en te reageren op de voorstellen.


Datum en locatie


Het symposium vindt plaats op maandagmiddag 13 januari in de Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, 2514 AP Den Haag. De inloop is vanaf 15.00 uur. Het symposium begint om 15.30 uur en is om 17.00 uur afgelopen. Vanaf 17.00 uur vindt een 'borrel' plaats, om in informele sfeer het glas te kunnen heffen op het nieuwe jaar.


Kijk voor meer natuurnieuws op onze website: www.natuurmonumenten.nlhttp://www.natuurmonumenten.nl">www.natuurmonumenten.nl;

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heleen Paalvast, persvoorlichter Natuurmonumenten: 06-55825191 of h [dot] [email protected]

Natuurmonumenten
logo