Ga direct naar inhoud
Nieuws

Raad van State vernietigt milieuvergunningen ENCI Maastricht

07 februari 2014 | Sander Verwoerd

Milieuvergunningen ENCI uit 2010 heeft verleend vernietigd.

Raad van State vernietigt milieuvergunningen ENCI Maastricht

<p><a href="/media_colorbox/1652/media_large/nl"></a></p>

placeholder

<p>Zowel Stichting ENCI Stop als ENCI zelf was tegen de vergunningen in beroep gekomen. De stichting vindt dat het provinciebestuur strengere eisen had moeten stellen aan de uitstoot van onder meer stof en zwaveldioxiden, terwijl Enci juist vindt dat de vergunning te streng is. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.<br /></p><h3>Tussenuitspraak</h2>
<p>In augustus 2012 oordeelde de Raad van State in een zogenoemde tussenuitspraak al dat het provinciebestuur de voorschriften voor stof en zwaveldioxiden in de vergunning beter moest motiveren. Verder kreeg het provinciebestuur de opdracht om de gevolgen van de activiteiten van ENCI voor de nabijgelegen Natura 2000-gebieden in België in kaart te brengen. In november 2012 heeft het provinciebestuur de vergunningen hierop aangepast, maar zowel Stichting Enci Stop als ENCI kon zich niet in die aanpassing vinden.</p>
<h3>Einduitspraak</h2>
<p>In de einduitspraak van vandaag is de Raad van State van oordeel dat 'significante gevolgen van ENCI voor de Belgische Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten'. Daarom had het provinciebestuur een zogenoemde passende beoordeling moeten maken in het kader van de milieuvergunningen. Nu dat niet is gebeurd, heeft het provinciebestuur niet aan de opdracht in de tussenuitspraak voldaan, aldus de hoogste bestuursrechter. De voorschriften over de uitstoot van stof en zwaveldioxiden zijn naar het oordeel van de Raad van State door het provinciebestuur wel goed hersteld.</p>
<h3>Gevolg van de uitspraak</h2>
<p>Door de uitspraak van vandaag beschikt ENCI niet meer over een milieuvergunning voor de klinker- en cementproductie.</p>
<h3>ENCI</h2>
<p>De fabriek van ENCI aan de Lage Kanaaldijk in Maastricht bestaat uit een cementoven en een aantal cementmolens. Het fabrieksterrein is ongeveer 30 hectare groot. In de groeve van ongeveer 140 hectare wordt kalksteen gewonnen voor de productie van cement en het halffabrikaat klinker. In 2010 is ENCI met overheid, Natuurmonumenten en omgeving overeengekomen om de commerciële winning van kalksteen uiterlijk in juli 2018 te beëindigen. De klinkerproductie stopt uiterlijk op 1 juli 2019. ENCI zal hierna het halffabrikaat klinker gaan importeren om dit vervolgens tot cement te vermalen.</p>

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd