Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Reactie Natuurmonumenten op WRR Rapport: Meer aandacht voor biodiversiteit bij landbouw

03 oktober 2014 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten omarmt de conclusies uit het rapport 'Naar een voedselbeleid' van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid.

Reactie Natuurmonumenten op WRR Rapport: Meer aandacht voor biodiversiteit bij landbouw

<p>Van het Nederlandse grondoppervlak bestaat 15 procent uit natuur, een veel groter deel van het oppervlak heeft de bestemming landbouw. Om meer winst te behalen op het gebied van biodiversiteit is dus intensieve samenwerking met boeren nodig. Zo werken we aan meer variëteit in onze leefomgeving.</p>
<p>Uit recente rapporten van het CBS en het WNF blijkt dat natuurbeheer zijn vruchten afwerpt. De lijst met bedreigde diersoorten in Nederland is afgenomen en het WNF stelt dat er verbetering is in de Nederlandse natuur. Toch zijn we er nog niet. Het WRR-rapport laat duidelijk zien dat toename van biodiversiteit essentieel is. Niet alleen voor de verbetering van ecosystemen, maar ook voor de zekerheid om in de toekomst ons van voedsel te voorzien. </p>

Natuurmonumenten