Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Rietafval nieuwe grondstof voor hernieuwbaar plaatmateriaal

18 november 2015 | Natuurmonumenten

DSM, Natuurmonumenten, Wageningen UR en Compakboard gaan duurzame bouwplaat van riet ontwikkelen

Rietafval nieuwe grondstof voor hernieuwbaar plaatmateriaal

<h3><a href="/media_colorbox/52660/media_large/nl"></a></h3>

placeholder

<p>Bron van inkomsten voor natuur
</p><p>Overjarig riet uit de natuurgebieden van Natuurmonumenten wordt – evenals bij andere beheersorganisaties zoals waterschappen - eens in de drie tot zes jaar geoogst. De afvoer van het maaisel brengt nu hoge kosten met zich mee. Om het maaisel niet tot een kostenpost, maar juist tot een bron van inkomsten te maken, werkt Natuurmonumenten samen met DSM, Wageningen UR en Compakboard. De opbrengst van het rietafval kan de natuurorganisatie weer investeren in de natuurgebieden om de natuurwaarde verder te verbeteren. Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten: “Mooi dat er vanuit een groene grondstof uit onze gebieden een recyclebare plaat gemaakt kan worden. Als het lukt om ons overjarig riet zo te verwerken, levert het een wezenlijke bijdrage aan een betere, duurzamere circulaire economie en leefomgeving waar mens, plant en dier elkaar versterken.”</p>
<h3>Duurzame circulaire economie</h3>
<p>In het project zijn de partijen in de hele keten – van grondstof (riet) tot productieproces en eindproduct (plaatmateriaal) aan elkaar gekoppeld. DSM gaat samen met de Wageningen UR Food &amp; Biobased Research een innovatieve, op biomassa gebaseerde hars ontwikkelen die een sterke plaat garandeert en geschikt is om het riet in de plaat te binden. Compakboard wil zijn huidige grondstoffenaanbod, van bijvoorbeeld stro uit de landbouw, verbreden met riet. Daarmee kan Compakboard de markt voor duurzaam, hernieuwbaar plaatmateriaal nog beter bedienen. Alle vier partijen willen zo bijdragen aan een duurzame circulaire economie op basis van hernieuwbare grondstoffen.</p>
<p>Atzo Nicolaï, president DSM Nederland: “Ik ben er trots op dat het ons gelukt is om alle partijen in de keten bij elkaar te brengen en zo kansen te creëren die bijdragen aan een verdere verduurzaming van de economie. Het is een voorbeeld hoe samenwerking in het groene vierkant tussen bedrijven, kennisinstellingen of overheid en maatschappelijke organisaties kan leiden tot innovatieve resultaten en circulaire producten die goed zijn voor zowel People, Planet als Profit.</p>
<p>DSM en Natuurmonumenten sloegen in december 2013 de handen ineen en zijn in hun netwerken actief op zoek gegaan naar verbindingen met afnemers die interesse hebben in de opwaardering van biomassa.</p>
<p>Christiaan Bolck, Directeur Biobased Performance Materials onderzoeksprogramma en Programma Manager Biobased Materials Wageningen UR Food and Biobased Research: “Het is een serieuze uitdaging om met riet uit natuurgebieden een hoge kwaliteit plaatmateriaal te fabriceren, die voldoet aan alle technische en ecologische eisen. Op basis van de aanwezige expertise en slagkracht van de betrokken partijen hebben we er vertrouwen in dat juist dit samenwerkingsverband in staat is om de vezelgrondstof geschikt te maken voor de commerciële productie van een nieuw ‘groen’ bouwmateriaal. En bovendien een groen materiaal dat met een nieuwe milieuvriendelijke binder wordt gefabriceerd. Daarbij worden we gesteund door het Biobased Performance Materials (BPM) programma dat is gefinancierd door de Topsector Chemie die streeft naar een groene en duurzame chemie”.</p>
<p>Soeniel Nabibaks, CEO Compakboard; “Van lichtgroen naar donkergroen!” Ons streven is om de meest duurzame vezelplaat te produceren, die geschikt is voor de interieur-, panelen – en meubelbouw. We zijn al groen, maar willen in de toekomst nog groener zijn. Het toepassen van onder andere riet als grondstof, gecombineerd met een nieuw ontwikkelde biobased hars van DSM zou dit ‘groene proces’ alleen maar versterken”.</p>
<p><strong>DSM – Bright Science. Brighter Living.™</strong></p>
<p>Koninklijke DSM N.V. is een mondiale onderneming die vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. Door zijn unieke competenties in Life Sciences en Materials Sciences met elkaar te verbinden bewerkstelligt DSM economische welvaart, milieuverbetering en maatschappelijke vooruitgang en creëert daarmee voor al zijn stakeholders tegelijkertijd duurzame waarde. DSM ontwikkelt innovatieve oplossingen voor voeding, bescherming en prestatieverbetering in wereldwijde markten zoals voeding en voedingssupplementen, persoonlijke verzorging, diervoeder, medische materialen, auto’s, verf, elektrotechniek en elektronica, life protection, alternatieve energie en biogebaseerde materialen. DSM en zijn gelieerde ondernemingen hebben circa 25.000 werknemers in dienst die een netto jaaromzet van meer dan €10 miljard realiseren. DSM is genoteerd aan Euronext Amsterdam. www.dsm.com</p&gt;
<p><strong>Wageningen UR Food &amp; Biobased Research</strong></p>
<p>Food &amp; Biobased Research ontwikkelt kennis en technologieën die bedrijven, overheden en andere onderzoeksorganisatie helpen bij de ontwikkeling van gezond en smakelijk voedsel, duurzame voedselketens, en ‘groene’ alternatieven voor producten die nu uit schaarse fossiele brandstoffen worden geproduceerd. Wij zijn onderdeel van Wageningen UR (University &amp; Research centre) met de missie ‘to explore the potential of nature to improve the quality of life’. Met ongeveer 30 vestigingen, 6.000 medewerkers en 9.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak. www.wageningenur.nl/fbr</p&gt;
<p>Voor vragen van journalisten, neem contact op met Marlous van 't Pad Bosch 06-52525645 | m[dot][email protected][dot]nl</p>

Natuurmonumenten