Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Samenwerking Natuurmonumenten en Graphic

11 februari 2015 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten en reclameproductie-bureau Graphic uit Leusden tekenden maandag 9 februari een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Graphic gaat als kernleverancier de producties van Natuurmonumenten verzorgen op inkoop- en marketing-communicatiegebied.

Samenwerking Natuurmonumenten en Graphic

<h3>Achtergrond van de overeenkomst</h3>
<p>Natuurmonumenten maakt een geweldige ontwikkeling door. Zowel naar de jeugdleden (OERRR), de donateurs als de eigen organisatie worden er volop nieuwe initiatieven ontplooid en stappen gezet naar een nog betere inrichting van alle inkoop- en marketingprocessen. Graphic kwam na een benchmark als beste uit de bus en onderscheidde zich met name op effectiviteit, efficiency en kostenbesparingen. Zonder in te leveren op kwaliteit en flexibiliteit is er voor de vele schakels in de keten een verbeterslag gerealiseerd. Het resultaat is een formele, meerjarige, samenwerkingsovereenkomst tussen Natuurmonumenten en Graphic. </p>
<h3>Wat wil we bereiken?</h3>
<p>Al in een vroeg stadium is er op VFI niveau gekeken naar kostenreducties op inkoopgebied. Met die insteek zijn Natuurmonumenten en Graphic verder gegaan. Ook de effectiviteit en toegevoegde waarde van tal van leveranciers zijn verder uitgewerkt en onderzocht. De rol van Graphic in deze is zeldzaam onafhankelijk qua besteding van de marketingeuro. Zonder enig belang in een type medium, onderzocht Graphic hoe er verdergaande resultaten geboekt kunnen worden bij creatie, opmaak en productie van communicatiemiddelen. Van leverancierspalet tot financiën en van productiewijze tot doorlooptijden worden de doelstellingen telkens aangescherpt. Hierdoor kunnen marketeers van Natuurmonumenten zich op de invulling van marketingproducties focussen (met de garantie van een onafhankelijke en flexibele mediakeuze), zonder zich over technische productievariabelen te hoeven bekommeren. Dankzij een jaarlijkse benchmark is een minimaal marktconform budget verzekerd.</p>
<h3>Meer dan klant en leverancier</h3>
<p>Dat Natuurmonumenten het bureau Graphic als haar kernleverancier benoemt geeft aan dat de samenwerking meer behelst dan sec de productie- en financiële variabelen. “Zoals we al jaren voor onze goede doelen accounts bewijzen, zal Graphic ook in woord en daad verder gaan in deze samenwerking. Met Natuurmonumenten zijn we nu aan het onderzoeken hoe wij een Nederlands project op het gebied van Groot Wild verder gestalte kunnen gaan geven. Daarvoor zullen we niet alleen fondsen genereren maar ook persoonlijk ons steentje bijdragen met ruim 25 medewerkers”, belooft Tom Wildenburg, directeur van Graphic. Marc van den Tweel, Algemeen Directeur Natuurmonumenten, vult aan: “Ook ik zie deze stap als een goede basis voor een steeds verdergaande verbetering van onze organisatie en resultaten naar onze achterban. Voor Natuurmonumenten is het belangrijk om te zien dat duurzaamheidsdoelen, marketingdoelen en blijvende verbetering van de processen stevig zijn verankerd in deze samenwerking en op een zo efficiënt mogelijke manier worden toegepast.”</p>
<h3>Noot voor de redactie, niet ter publicatie</h3>
<p>Neem voor meer informatie contact op met Natuurmonumenten, Sari Schoo, 06-54295248 of s [dot] [email protected]</p>

Natuurmonumenten