Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Steun voor natuurbescherming neemt toe

20 december 2015 | Natuurmonumenten

De steun voor het beschermen van de natuur in Nederland neemt toe. Natuurmonumenten ziet dat haar achterban steeds diverser wordt. Toch verloor de natuurorganisatie dit jaar iets meer dan 5.000 leden (719.014). Zij betreurt die afname maar constateert evenwel dat de steun voor natuur vanuit alle hoeken van de samenleving juist toeneemt.

Steun voor natuurbescherming neemt toe

<p>Zo verwelkomde de natuurorganisatie enkele honderden nieuwe vrijwilligers (11.100) en ruim 8.400 collectanten. Zij zag bovendien het aantal kinderen, aangesloten bij het jeugdprogramma OERRR de grens van 200.000 passeren. Op sociale media kan Natuurmonumenten inmiddels rekenen op een totaal van 315.000 fans op Facebook. Op Twitter volgen in totaal 110.000 mensen de organisatie en haar boswachters. Natuurmonumenten, een burgerbeweging opgericht in 1905 verheugt zich op 2016, waar zij hoopt met nog meer mensen de natuur te kunnen beschermen.</p>
<h3>Meten van impact</h3>
<p>De natuurorganisatie maakt haar ledentallen bekend naar aanleiding van een verzoek van het radioprogramma Vroege Vogels (BNN-VARA). Sinds 25 jaar meet het radioprogramma de aantallen leden van groene goede doelen. Natuurmonumenten roept Vroege Vogels volgend jaar op om het programma eigentijdser te maken. “Het is uit de tijd om te kijken naar ledentallen, omdat natuur op zoveel meer steun kan rekenen dan alleen een lidmaatschap”, licht algemeen directeur Marc van den Tweel toe.</p>
<p>“Natuurmonumenten is een organisatie die impact wil hebben. Wij willen meer natuur in Nederland, een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden. We willen dat de biodiversiteit toeneemt in plaats van afneemt, dat landbouw de natuur helpt in plaats van afbreekt, dat mensen zich steeds meer eigenaar voelen van de natuur en dat de politiek de juiste keuzes maakt.” Vroege Vogels zou in de ogen van Natuurmonumenten in de toekomst ook de impact moeten gaan meten van groene goede doelen. Dat heeft veel meer waarde dan alleen het tellen van de leden.</p>
<h3>Samen de natuur beschermen</h3>
<p>Natuur is schaars in Nederland. En die schaarse natuur is buiten natuurgebieden zelfs in deplorabele staat. De achterban (leden, donateurs, fans, kinderen en vrijwilligers) van Natuurmonumenten is eigenaar van de 105.000 hectare natuur die zij onderhoudt. Dit doet zij met veel expertise en kennis. Door de liefde voor de eigen leefomgeving, frisse ideeën en lokale kennis van mensen bij elkaar te brengen, organiseerde Natuurmonumenten dit najaar een bijeenkomst om het unieke Norger Esdorpenlandschap beter te beschermen. Een ander voorbeeld van impact is de landelijke campagne om een nieuw bos aan te leggen bij de stad Utrecht. Dit najaar plantten 15.000 mensen de eerste bomen van Parkbos de Haar. In september kwamen 10.000 kinderen uit heel Nederland af op het herfstweekend waar zij een enorme natuurexpositie creëerden.</p>
<p>“We zien dat mensen zich op steeds meer verschillende manieren voor de natuur inzetten en onze organisatie steunen. Vrijwilligers die helpen om de natuur in hun omgeving te onderhouden, mensen die meedenken over de toekomst van het landschap. Ook ontstaan er steeds vaker lokale initiatieven om zelf een actieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld door crowdfunding. Of door samen met de omgeving ons uit te spreken tegen kustbebouwing of de komst van een megastal in Gelderland”, besluit Van den Tweel.</p>
<h3>Noot voor de redactie</h3>
<p>Voor vragen van journalisten, neem contact op met Marlous van 't Pad Bosch woordvoerder Natuurmonumenten 06-52525645</p>

Natuurmonumenten