Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Tijdelijk geen jacht op wilde eend

09 maart 2016 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten roept de staatssecretaris van Natuur op om de jacht op de wilde eend op te schorten.

Tijdelijk geen jacht op wilde eend

<p>​Natuurmonumenten roept de staatssecretaris van Natuur op om de jacht op de wilde eend op te schorten. Nu is deze soort vrij bejaagbaar in Nederland, zoals vastgelegd in de natuurwet. Uit recent onderzoek van SOVON en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) blijkt dat de soort de afgelopen jaren met twintig procent is afgenomen. De dalende trend houdt voorlopig nog aan, is de verwachting. De precieze reden van de tanende populatie is onbekend. Na de zomer geven de onderzoeksinstituten daar meer duidelijkheid over. Tot die tijd mogen de dieren niet bejaagd worden, vindt Natuurmonumenten.</p>
<p>Het aantal wilde eenden neemt in Nederland al jaren flink af. In andere Europese landen vertoont de soort nog geen achteruitgang. In 2000 werden er in ons land nog ruim 500.000 broedparen geteld. Dit jaar zijn dat er twintig procent minder.</p>
<p>Het tijdelijk stopzetten van de jacht is noodzakelijk. Als een soort het niet goed doet, dan is jacht onwenselijk. “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Als een populatie wilde dieren het moeilijk heeft, dan hebben wij een beschermingsplicht en dient de politiek het voorzorgsbeginsel toe te passen.”</p>
<p>Bovendien richten wilde eenden geen schade of overlast aan in ons land. Dit zou reden tot ingrijpen kunnen legitimeren. Natuurmonumenten is kritisch over het bestaan van vrij bejaagbare soorten in Nederland. Nu het slecht gaat met de soort, zoals uit onderzoek blijkt, moet de jacht tijdelijk gestaakt worden.</p>
<h3>Noot voor de redactie</h3>
<p>Voor vragen van journalisten: Marlous van ’t Pad Bosch 06-52525645</p>

Natuurmonumenten