Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Verstikking, versnippering en verdroging grootste uitdagingen

23 april 2015 | Natuurmonumenten

“Natuurbeschermen is behouden wat de moeite waard is, maar ook meebewegen met de tijd, mee-ontwikkelen", Dat zegt Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten, vandaag op de 110e verjaardag van de natuurorganisatie. “Dat betekent continue kijken waar er kansen liggen en inspelen op nieuwe bedreigingen op een innovatieve en steeds weer verrassende manier."

Verstikking, versnippering en verdroging grootste uitdagingen

<p>Kansen op het terrein van natuurbehoud zijn er vooral op het gebied van innovatie. <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/voorjaarsforum/2017">Het voorjaarsforum</a>, dat in teken staat van dit 22ste lustrum, heeft dan ook als motto 'Wanhoop nooit aan vooruitgang'. Natuurmonumenten gaf dit motto de afgelopen jaren inhoud. Ondermeer door zich in te zetten voor de aanleg van de Marker Wadden, natuureilanden die het Markermeer weer tot leven brengen en door zich sterk te maken voor bouwen met natuur. Dat uit zich in bijvoorbeeld het veiliger maken van Nederland door bij hevige regenval het teveel aan water te bergen in natuurgebieden en zo omwonenden te beschermen. </p>
<p>Maar nieuwe bedreigingen zijn er ook. Natuurmonumenten ziet drie problemen rap urgenter worden: verdroging door lage waterstanden, verstikking door de toenemende hoeveelheid stikstof in de lucht en versnippering van natuurgebieden. Door als vereniging maatschappelijke verbinding te blijven zoeken en deze te combineren met innovatie, hoopt Natuurmonumenten deze bedreigingen voor de natuur het hoofd te kunnen bieden. Marc van den Tweel: “Van een ding ben ik overtuigd, ook over 110 jaar zal Natuurmonumenten een onmisbare en verbindende rol spelen tussen natuur, mensen, politiek, bedrijven en maatschappelijke organisaties om deze uitdagingen het hoofd te bieden.''</p>
<h3>Natuur innovatieprijs 2015</h3>
<p>Natuurmonumenten schrijft dit jaar daarom voor de tweede keer de <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/pers-en-nieuws/ni… innovatieprijs</a> uit. Dit jaar zoekt de organisatie naar innovatieve manieren om de onderwaterwereld te beleven. Nederland is natuurlijk bij uitstek een waterland, maar de rijke natuur in het water blijft grotendeels verborgen. Vorig draaide de prijsvraag om het voorkomen van aanrijdingen met wild. </p>
<p>Iedereen met een goed idee kan tot en met 31 augustus hun idee in te sturen via <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/pers-en-nieuws/ni… pagina</a>. Op 30 september worden de finalisten bekend en in oktober wordt de winnaar gekozen. De jury bestaat uit Fred Bloot, Sportvisserij Nederland, Ylva Poelman, Bionica Innovatie en Expertise Centrum in Groningen, Mike Rooijackers, eigenaar Duikfotograaf.nl en Marc van den Tweel, Algemeen directeur Natuurmonumenten. De winnaar krijgt de kans om zijn of haar idee samen met Natuurmonumenten te ontwikkelen. Bovendien ontvangt de winnaar een reischeque t.w.v. 1.000 euro van SNP Natuurreizen. </p>
<p>De volledige speech van Marc van den Tweel is <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/speech-marc-van-den-tweel-voorjaarsforu…; te lezen. </p>
<h3>Noot voor de redactie</h3>
<p>Bent u journalist en wenst u meer informatie? Dan kunt u het beste contact opnemen met Sari Schoo, persvoorlichter Natuurmonumenten, via 06 54295248 of per mail: s [dot] [email protected] </p>

Natuurmonumenten